Gå till innehåll

Magis-mobilspel och material

Magis-mobilspelen använder sig av spelvärldens och berättelsens möjligheter för att öka barns kunskaper om välmående och att lära ut känslomässiga och sociala färdigheter.

Magis – En berättelse om Runlunden för elever i årskurs 1-3 och Magis – Ett magiskt äventyr för elever i årskurs 4-6, har utformats som ett redskap för att öva känslomässiga och sociala färdigheter samt problemlösningsförmåga i skolan.

Det är en tvärvetenskaplig arbetsgrupp som arbetat med projektet Må bra i skolan. Arbetsgruppen har bestått av yrkespersoner inom psykologi, psykisk hälsa, pedagogik och spelutveckling.

Ladda ner spelapplikation

Du kan ladda ner spelapplikationen kostnadsfritt.

Spela på webbläsare

Om du vill spela på dator, öppnas spelet på webbläsare.

I videon (1:37) berättar Jyväskylä universitets forskare Päivi Lappalainen, Raimo Lappalainen och Katariina Keinonen, om spelets idé.

Uppgiftshäfte för elever

Till stöd för spelinnehållet och för att stärka spelarens lärande i samband med spelet finns ett uppgiftsmaterial som tar upp de centrala temana.

Lärarens arbetsbok

I arbetsboken beskrivs kortfattat de centrala principer som ligger bakom Magis. Boken innehåller alla de uppgifter som läraren eller grupphandledaren behöver för att leda spelet i klassen.

Spelanvisning

Fullständiga instruktioner för hur man spelar spelet finns i slutet av lärarens arbetsbok och på spelets hemsida.

Sidan har redigerats 26.11.2023


Innehållet ingår i följande teman: