Siirry sisältöön

Mielenterveys voimaksi koulutuksessa avataan mielenterveyden edistämisen käsitettä voimavarana ja elämäntaitona. Miten nuorten mielenterveyttä edistetään? Mitä ovat mielenterveystaidot ja miten niitä voidaan vahvistaa? Mitä on mielenterveys tietona ja taitona, joita voi vahvistaa?

”Koulutus avasi silmiäni monella tavalla ja antoi välineitä puhua mielenterveydestä.”

Mielenterveyden vahvistamisen kannalta keskeistä on muun muassa kaveritaidot ja ryhmäytyminen samoin kuin tunnetaidot sekä itsetunnon tukeminen ja nuorten vahvuuksien tunnistaminen,  huolista puhuminen, kriiseistä ja suruista selviytyminen ja selviytymistaidot.

Osaamistavoitteet

  • Voimistaa näkemystä oman työn merkityksestä ja mahdollisuuksista nuorten mielenterveyden vahvistajana.
  • Konkretisoida sitä, mitä mielenterveydellä tarkoitetaan voimavarana ja opeteltavina taitoina.
  • Tutustua mielenterveystaitoja vahvistaviin työvälineisiin ja materiaaleihin.
  • Herättää ajatuksia siitä, miten mielenterveyden edistämistä voi tehdä omassa työssä.

Koulutuksen sisältö

Koulutus koostuu luento-osuuksista, keskusteluista ja harjoituksista. Koulutuksessa käsitellään seuraavia teemoja:

  • Arjen rytmi ja mielenterveys; miten arkiset valinnat vaikuttavat mielenterveyteen?
  • Tunteet, tunnetaidot ja mielenterveys
  • Kaveritaidot ja ihmissuhteet mielenterveyden tukena
  • Itsetuntemus ja vahvuudet
  • Selviytymisen keinot

Tilaa koulutus omalle työyhteisöllesi 

Koulutuksia pidetään tällä hetkellä tilauksesta verkkovälitteisenä 1-3 h kokonaisuutena. Ota yhteyttä ja suunnitellaan yhdessä koulutus alueenne nuorisotyöntekijöille mielenterveyden vahvistamisen teemoista.

Koulutus on maksuton ja ne ovat osa opetusministeriön rahoittamaa nuorisoalan osaamiskeskustoimintaa. MIELI ry on mukana kolmessa osaamiskeskuksessa: kunnallisen nuorisotyön osaamiskeskus Kanuunassa, Koulu -ja oppilaitos osaamiskeskus Nuoskassa sekä kohdennetun nuorisotyön osaamiskeskuksessa (INTO ry).

Osallistujat saavat koulutuksesta Hyvän mielen materiaalipaketin, johon kuuluu Hyvän mielen treenivihko yksilötyöskentelyyn, Ohjaajan opas sekä Hyvän mielen vuosikello oman työn suunnitteluun.

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä!

Elina Marjamäki

Asiantuntija, Nuoret ja mielenterveys -yksikkö, Nuorisoalan osaamiskeskushanke
+358 40 678 7295
etunimi.sukunimi@mieli.fi

Tutustu koulutuksen materiaaleihin

Hyvän mielen materiaalit nuorille

Mielen hyvinvointia vahvistavia harjoituksia sisältävä vihkonen nuorille. Materiaali soveltuu itsenäiseen tai ryhmätyöskentelyyn.

Hyvän mielen vuosikello

Hyvän mielen vuosikello auttaa suunnittelemaan omaa työtä mielenterveyttä vahvistavien teemojen näkökulmasta.