Siirry sisältöön

Mielenterveys voimaksi koulutuksessa avataan mielenterveyden edistämisen käsitettä voimavarana ja elämäntaitona. Miten nuorten mielenterveyttä edistetään? Mitä ovat mielenterveystaidot ja miten niitä voidaan vahvistaa? Mitä on mielenterveys tietona ja taitona, joita voi vahvistaa?

”Koulutus avasi silmiäni monella tavalla ja antoi välineitä puhua mielenterveydestä.”

Mielenterveyden vahvistamisen kannalta keskeistä on muun muassa kaveritaidot ja ryhmäytyminen samoin kuin tunnetaidot sekä itsetunnon tukeminen ja nuorten vahvuuksien tunnistaminen,  huolista puhuminen, kriiseistä ja suruista selviytyminen ja selviytymistaidot.

Osaamistavoitteet

  • Voimistaa näkemystä oman työn merkityksestä ja mahdollisuuksista nuorten mielenterveyden vahvistajana.
  • Konkretisoida sitä, mitä mielenterveydellä tarkoitetaan voimavarana ja opeteltavina taitoina.
  • Tutustua mielenterveystaitoja vahvistaviin työvälineisiin ja materiaaleihin.
  • Herättää ajatuksia siitä, miten mielenterveyden edistämistä voi tehdä omassa työssä.

Koulutuksen sisältö

Koulutus koostuu luento-osuuksista, keskusteluista ja harjoituksista. Koulutuksessa käsitellään seuraavia teemoja:

  • Arjen rytmi ja mielenterveys; miten arkiset valinnat vaikuttavat mielenterveyteen?
  • Tunteet, tunnetaidot ja mielenterveys
  • Kaveritaidot ja ihmissuhteet mielenterveyden tukena
  • Itsetuntemus ja vahvuudet
  • Selviytymisen keinot

Tilaa koulutus omalle työyhteisöllesi 

Koulutuksia järjestetään tilauksesta. Voit tilata joko livekoulutuksen tai verkkovälitteisen koulutuksen (Teams) 1-3 h kokonaisuutena. Koulutukset ovat maksuttomia 31.3.2024 asti osana Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamaa nuorisoalan osaamiskeskustoimintaa.

Ota yhteyttä ja suunnitellaan yhdessä koulutus alueenne nuorisotyöntekijöille mielenterveyden vahvistamisen teemoista. Koulutuksesta on tarjolla myös itseopiskeluun ”Mielenterveys voimaksi”-verkkokurssi.

Osallistujat saavat koulutuksesta Hyvän mielen materiaalipaketin, johon kuuluu Hyvän mielen treenivihko yksilötyöskentelyyn, Ohjaajan opas sekä Hyvän mielen vuosikello oman työn suunnitteluun.

MIELI ry on mukana kolmessa osaamiskeskuksessa: kunnallisen nuorisotyön osaamiskeskus Kanuunassa, Koulu -ja oppilaitos osaamiskeskus Nuoskassa sekä kohdennetun nuorisotyön osaamiskeskuksessa (INTO ry).

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä!

Satu Turhala

Päällikkö, Nuoret-yksikkö
+358 40 652 6646
etunimi.sukunimi@mieli.fi

Elina Marjamäki

Asiantuntija, Nuoret-yksikkö, Nuorisoalan osaamiskeskushanke
+358 40 678 7295
etunimi.sukunimi@mieli.fi

Tutustu koulutukseen liittyviin materiaaleihin

Hyvän mielen materiaalit nuorille

Mielen hyvinvointia vahvistavia harjoituksia sisältävä vihkonen nuorille. Materiaali soveltuu itsenäiseen tai ryhmätyöskentelyyn.

Hyvän mielen vuosikello

Hyvän mielen vuosikello auttaa suunnittelemaan omaa työtä mielenterveyttä vahvistavien teemojen näkökulmasta.

Nuorten tunteet ja tunnetaidot

Nuoruus on tunteiden ja tunnetaitojen kehittymisen kannalta yhtä aikaa sekä ihanaa että kamalaa. Nuoruudessa ja teini-iässä tunteet tuntuvat kaikkein voimakkaimmin. Haastetta lisää se, että samaan aikaan heikkenevät tunteiden tunnistamisen ja säätelemisen taidot.