Siirry sisältöön

Mielenterveys voimaksi koulutuksessa avataan mielenterveyden edistämisen käsitettä voimavarana ja elämäntaitona. Miten nuorten mielenterveyttä edistetään? Mitä ovat mielenterveystaidot ja miten niitä voidaan vahvistaa? Mitä on mielenterveys tietona ja taitona, joita voi vahvistaa? Koulutuksessa avataan niitä mahdollisuuksia ja tapoja, miten nuorten kanssa työskentelevät ammattilaiset voivat omassa työssään edistää nuorten mielenterveyttä.

”Koulutus avasi silmiäni monella tavalla ja antoi välineitä puhua mielenterveydestä.”

Mielenterveyden vahvistamisen kannalta keskeistä on muun muassa kaveritaidot ja ryhmäytyminen samoin kuin tunnetaidot sekä itsetunnon tukeminen ja nuorten vahvuuksien tunnistaminen,  huolista puhuminen, kriiseistä ja suruista selviytyminen ja selviytymistaidot.

Koulutuksen sisältö

Koulutus koostuu luento-osuuksista, keskusteluista ja harjoituksista. Osallistujat saavat koulutuksesta Hyvän mielen materiaalipaketin, johon kuuluu Hyvän mielen treenivihko yksilötyöskentelyyn, Ohjaajan opas sekä Hyvän mielen vuosikello oman työn suunnitteluun. 

Koulutuksia pidetään tällä hetkellä tilauksesta verkkovälitteisenä 1-3 h kokonaisuutena. Ota yhteyttä ja suunnitellaan yhdessä koulutus alueenne nuorisotyöntekijöille mielenterveyden vahvistamisen teemoista.

Koulutus on maksuton ja ne ovat osa opetusministeriön rahoittamaa nuorisoalan osaamiskeskustoimintaa. MIELI ry on mukana kolmessa osaamiskeskuksessa: kunnallisen nuorisotyön osaamiskeskus Kanuunassa, Koulu -ja oppilaitos osaamiskeskus Nuoskassa sekä kohdennetun nuorisotyön osaamiskeskuksessa (INTO ry).

Koulutuksen teemoja

  • Arjen rytmi ja mielenterveys; miten arkiset valinnat vaikuttavat mielenterveyteen?
  • Tunteet, tunnetaidot ja mielenterveys
  • Kaveritaidot ja ihmissuhteet mielenterveyden tukena
  • Itsetuntemus ja vahvuudet
  • Selviytymisen keinot

Koulutuksen tavoitteet

  • Voimistaa näkemystä oman työn merkityksestä ja mahdollisuuksista nuorten mielenterveyden vahvistajana.
  • Konkretisoida sitä, mitä mielenterveydellä tarkoitetaan voimavarana ja opeteltavina taitoina.
  • Tutustua mielenterveystaitoja vahvistaviin työvälineisiin ja materiaaleihin.
  • Herättää ajatuksia siitä, miten mielenterveyden edistämistä voi tehdä omassa työssä.

Ota yhteyttä

Elina Marjamäki

Asiantuntija, Nuorisotoiminnan yksikkö, Nuorisoalan osaamiskeskushanke
+358 40 678 7295
etunimi.sukunimi@mieli.fi