Siirry sisältöön

On tavallista, että nuoruudessa mielialat vaihtelevat voimakkaasti. Mielialan vaihtelut ja monet vaikeat tunteet, kuten ahdistuksen tunne, ovat yleisiä ja normaaleja nuoruudessa, myös masennuksen tunteet yleistyvät.

On sanottu, että nuoret nauravat jopa 70% enemmän kuin aikuiset. Kuva: Emilia Ikäheimo

Monia tunteita myös koetaan ensimmäistä kertaa. Ajattele vaikka rakastumisen tunnetta tai sen päättymisen jälkeistä pettymyksen tunnetta. Nuorilla ei kuitenkaan ole vielä kokemusta näistä tunteista selviämisestä ja siksi he tarvitsevat paljon ymmärrystä ja myötätuntoa tullakseen toimeen uusien tunnekokemusten kanssa.

Tunnista ja sanoita tunteita

Empatian lisäksi nuoret tarvitsevat myös asiallista tunteisiin liittyvää tietoa ja taitoja oppiakseen sietämään myös vaikeita tunteita. Tunnetaitoja voi alkaa harjoitella esimerkiksi tunteisiin liittyvää sanavarastoa kasvattamalla. Tämä helpottaa tunteiden tunnistamista ja niistä kertomista. Tunteet ovat polttoainetta kaikelle, mitä teemme, mutta tarvitsemme niiden antaman energian tueksi myös järjen ohjausta. Mitä paremmin ja vivahteikkaammin nuori pystyy tunnistamaan ja kertomaan tunteistaan, sitä tarkemmin hän osaa kertoa myös omista tarpeistaan ja saa luotua yhteyksiä järjen ja tunteiden välille.

Tunteiden viesti

Tunnetaidot auttavat vuorovaikutuksessa muiden ihmisten kanssa. Niiden avulla ymmärrämme muiden tunteita, koemme empatiaa ja pystymme kertomaan tarpeistamme toisille. Tunteisiin voi tutustua myös pohtimalla niiden tarkoitusta. Tunteet eivät ole hyviä tai pahoja vaan niillä on erilaisia viestejä kerrottavanaan. Vihalla, surulla, ilolla ja vaikkapa kateuden tunteilla on kullakin omanlaisensa viesti. Niitä on hyvä oppia ymmärtämään. Kateuden tunnetta tutkimalla voi vaikkapa löytää unelma-ammatin, mitä ei pelkästään järjen avulla päättelemällä olisi löytänyt.

Ilon, hauskuuden ja optimismin kaltaiset tunteet kuuluvat myös nuoruuteen. On sanottu, että nuoret nauravat jopa 70% enemmän kuin aikuiset. Tunteiden säätely tarkoittaa myös myönteisten tunteiden vahvistamisen taitoa. Jokainen varmasti muistaa nuoruudesta hetkiä, kun on nauranut itsensä tärviölle ja aikuisten hölmistyneet katseet, kun he ovat ihmetelleet, mikä nyt on niin hauskaa.