Siirry sisältöön
Mielenterveys voimaksi -koulutukset nuorisotyöhön

Koulutuksessa avataan niitä mahdollisuuksia ja tapoja, miten nuorten kanssa työskentelevät ammattilaiset voivat omassa työssään edistää nuorten mielenterveyttä.

Mielenterveys voimaksi -verkkokurssi

Tervetuloa vahvistamaan nuorten mielenterveyttä! Tällä kurssilla saat vinkkejä, ideoita ja näkökulmaa mielenterveyden vahvistamiseen ja mielenterveystaitojen tukemiseen. Kurssi on tarkoitettu itseopiskeluun joko yksin tai työporukalla. Kurssi on maksuton. Kurssi löytyy myös ruotsiksi "Psykisk hälsa - källa till livskraft (webbkurs).

Kadonneen ystävän jäljillä -pelikoulutus

Kaipaatko koulutusta uudesta, innostavasta työvälineestä nuorten mielenterveyden vahvistamiseen? Kadonneen ystävän jäljillä -lautapelissä harjoitellaan mielenterveystaitoja yläkouluikäisten nuorten parissa.

KAMU Kaveri mielessä -ohjaajakoulutus

KAMU Kaveri mielessä -ohjaajakoulutuksessa pääset tutustumaan uuteen yläkouluikäisille suunnattuun tuntimateriaaliin, jonka tavoitteena on vahvistaa nuoren taitoja omasta mielenterveydestä huolehtimiseen sekä kaverin tukemiseen haasteellisissa tilanteissa.

Miten tukea nepsy-nuorta ja hänen mielenterveyttään koulussa tehtävässä työssä

Mitä neuropsykiatriset häiriöt ovat ja miten ne näkyvät kouluarjessa? Miksi nepsy-oireiden tunnistaminen ja niissä tukeminen on ensiarvoisen tärkeää nuorelle, mutta myös hänen lähipiirilleen? Entä millaista tukea nepsy-oireita omaava nuori tarvitsee? Miten voit ammattilaisena tukea nepsy-nuoren mielenterveyttä?

Työpaja luonteenvahvuuksista ja Vahvuuspakasta

Kiinnostaako tutustua VIA luonteenvahvuusteoriaan ja nuorten luonteenvahvuuksia vahvistavaan työvälineeseen? Luonteenvahvuuksien tarkastelu, vahvistaminen ja tietoinen käyttö lisäävät hyvinvointia ja myönteistä itsetuntemusta sekä tukevat tavoitteiden saavuttamisessa. Työpaja on maksuton tilauskoulutus osana MIELI ry:n panosta nuorisoalan osaamiskeskustoiminnassa Intossa, Nuoskassa sekä Kanuunassa.

Nuori mieli harrastuksessa -verkkokurssi

Nuori mieli harrastuksessa -verkkokurssi tarjoaa harrastusten ohjaajille käytännönläheisiä keinoja lasten ja nuorten mielenterveyden tukemiseen harrastusympäristössä sekä mielenterveystaitojen hyödyntämiseen osana ohjaustyötä. Verkkokurssi opastaa myös lasten ja nuorten kohtaamiseen, kun herää huoli hänen voinnistaan.

Nuori mieli urheilussa -verkkokurssi kaikille valmentajille

Nuori mieli urheilussa -verkkokurssi kaikille valmentajille (noin 30 min) on suunnattu 10–15-vuotiaiden lasten ja nuorten valmentajille eri lajien urheiluseuroissa. Kurssi tutustuttaa toimintatapoihin, joiden avulla valmentaja voi harjoituksissa tukea ja vahvistaa nuorten mielen hyvinvointia.

Nuori mieli urheilussa – syventävä verkkokurssi

Nuori mieli urheilussa – syventävä verkkokurssi (noin 3 tuntia) on suunnattu 10–15-vuotiaiden lasten ja nuorten valmentajille eri lajeissa. Kurssi opastaa ottamaan käyttöön Nuori mieli urheilussa -toimintatapoja, joita pitkäjänteisesti toteuttamalla valmentaja voi edistää nuorten urheilijoiden mielen hyvinvointia. Toimintatavat ovat sovellettavissa myös muiden ikäryhmien toimintaan.

Urheilevan nuoren vanhemmille

Verkkomateriaali opastaa miten vanhempana tai läheisen roolissa voit tukea nuorta urheiluharrastuksessa sekä miten toimia, jos nousee huoli nuoren voinnista.

Miten vanhempi voi tukea nuorta urheiluharrastuksessa?

Vanhemmat ja muut läheiset ovat nuorelle tärkeitä tukijoita ja kannustajia arjessa ja harrastuksessa. Urheilevan nuoren vanhemmille -verkkomateriaali sisältää eri tapoja tukea nuorta harrastuksessa. Vinkkejä voi soveltaa myös muihin harrastusympäristöihin, kertoo Nuori mieli urheilussa -toiminnan asiantuntija Katri Lilja.