Siirry sisältöön
Mielenterveys voimaksi -koulutukset nuorisotyöhön

Koulutuksessa avataan niitä mahdollisuuksia ja tapoja, miten nuorten kanssa työskentelevät ammattilaiset voivat omassa työssään edistää nuorten mielenterveyttä.

Mielenterveys voimaksi -verkkokurssi

Tervetuloa vahvistamaan nuorten mielenterveyttä! Tällä kurssilla saat vinkkejä, ideoita ja näkökulmaa mielenterveyden vahvistamiseen ja mielenterveystaitojen tukemiseen. Kurssi on tarkoitettu itseopiskeluun joko yksin tai työporukalla. Kurssi on maksuton.

Kadonneen ystävän jäljillä -pelikoulutus

Kaipaatko koulutusta uudesta, innostavasta työvälineestä nuorten mielenterveyden vahvistamiseen? Kadonneen ystävän jäljillä -lautapelissä harjoitellaan mielenterveystaitoja yläkouluikäisten nuorten parissa.

KAMU Kaveri mielessä -ohjaajakoulutus

KAMU Kaveri mielessä -ohjaajakoulutuksessa pääset tutustumaan uuteen yläkouluikäisille suunnattuunn tuntimateriaaliin, jonka tavoitteena on vahvistaa nuoren taitoja omasta mielenterveydestä huolehtimiseen sekä kaverin tukemiseen haasteellisissa tilanteissa.

Miten tukea nepsy-nuorta ja hänen mielenterveyttään koulussa tehtävässä työssä

Mitä neuropsykiatriset häiriöt ovat ja miten ne näkyvät kouluarjessa? Miksi nepsy-oireiden tunnistaminen ja niissä tukeminen on ensiarvoisen tärkeää nuorelle, mutta myös hänen lähipiirilleen? Entä millaista tukea nepsy-oireita omaava nuori tarvitsee? Miten voit ammattilaisena tukea nepsy-nuoren mielenterveyttä?

Nuori mieli urheilussa -verkkokurssi kaikille valmentajille

Nuori mieli urheilussa -verkkokurssi kaikille valmentajille (noin 30 min) on suunnattu 10–15-vuotiaiden lasten ja nuorten valmentajille eri lajien urheiluseuroissa. Kurssi tutustuttaa toimintatapoihin, joiden avulla valmentaja voi harjoituksissa tukea ja vahvistaa nuorten mielen hyvinvointia.

Nuori mieli urheilussa – syventävä verkkokurssi

Nuori mieli urheilussa – syventävä verkkokurssi (noin 3 tuntia) on suunnattu 10–15-vuotiaiden lasten ja nuorten valmentajille eri lajeissa. Kurssi opastaa ottamaan käyttöön Nuori mieli urheilussa -toimintatapoja, joita pitkäjänteisesti toteuttamalla valmentaja voi edistää nuorten urheilijoiden mielen hyvinvointia. Toimintatavat ovat sovellettavissa myös muiden ikäryhmien toimintaan.

Työpaja luonteenvahvuuksista ja Vahvuuspakasta

Kiinnostaako tutustua VIA luonteenvahvuusteoriaan ja nuorten luonteenvahvuuksia vahvistavaan työvälineeseen? Luonteenvahvuuksien tarkastelu, vahvistaminen ja tietoinen käyttö lisäävät hyvinvointia ja myönteistä itsetuntemusta sekä tukevat tavoitteiden saavuttamisessa. Työpaja on maksuton tilauskoulutus osana MIELI ry:n panosta nuorisoalan osaamiskeskustoiminnassa Intossa, Nuoskassa sekä Kanuunassa.