Siirry sisältöön
Mielenterveys voimaksi -koulutukset nuorisotyöhön

Koulutuksessa avataan niitä mahdollisuuksia ja tapoja, miten nuorten kanssa työskentelevät ammattilaiset voivat omassa työssään edistää nuorten mielenterveyttä.

Kadonneen ystävän jäljillä -pelikoulutus

Kaipaatko koulutusta uudesta, innostavasta työvälineestä nuorten mielenterveyden vahvistamiseen? Kadonneen ystävän jäljillä -lautapelissä harjoitellaan mielenterveystaitoja yläkouluikäisten nuorten parissa.

KAMU Kaveri mielessä -ohjaajakoulutus

KAMU Kaveri mielessä -ohjaajakoulutuksessa pääset tutustumaan uuteen yläkouluikäisille suunnattuunn tuntimateriaaliin, jonka tavoitteena on vahvistaa nuoren taitoja omasta mielenterveydestä huolehtimiseen sekä kaverin tukemiseen haasteellisissa tilanteissa.

Miten tukea nepsy-nuorta ja hänen mielenterveyttään koulussa tehtävässä työssä

Mitä neuropsykiatriset häiriöt ovat ja miten ne näkyvät kouluarjessa? Miksi nepsy-oireiden tunnistaminen ja niissä tukeminen on ensiarvoisen tärkeää nuorelle, mutta myös hänen lähipiirilleen? Entä millaista tukea nepsy-oireita omaava nuori tarvitsee? Miten voit ammattilaisena tukea nepsy-nuoren mielenterveyttä?

Nuori mieli urheilussa -verkkokurssi kaikille valmentajille

Nuori mieli urheilussa -verkkokurssi kaikille valmentajille (noin 30 min) on suunnattu 10–15-vuotiaiden lasten ja nuorten valmentajille eri lajien urheiluseuroissa. Kurssi tutustuttaa toimintatapoihin, joiden avulla valmentaja voi harjoituksissa tukea ja vahvistaa nuorten mielen hyvinvointia.

Nuori mieli urheilussa – syventävä verkkokurssi

Nuori mieli urheilussa – syventävä verkkokurssi (noin 3 tuntia) on suunnattu 10–15-vuotiaiden lasten ja nuorten valmentajille eri lajeissa. Kurssi opastaa ottamaan käyttöön Nuori mieli urheilussa -toimintatapoja, joita pitkäjänteisesti toteuttamalla valmentaja voi edistää nuorten urheilijoiden mielen hyvinvointia. Toimintatavat ovat sovellettavissa myös muiden ikäryhmien toimintaan.