Siirry sisältöön

Nuorisotyöntekijällä, jos kenellä, on ammattitaitoa ymmärtää nuoruutta ja nuoruuteen lähtemättömästi kuuluvaa tunteiden kirjoa. Kuuntelu, läsnäolo ja välittäminen ovat avainsanoja. Ne vahvistavat nuorten tunnetta merkityksellisyydestä ja siitä, että heistä välitetään.

Nuorisotyö tarjoaa nuorille monia tilaisuuksia harjoitella tunnetaitoja ja saada tukea tunteiden kanssa tasapainoiluun. Nuoruudessa tunteet kuohuvat ja monia tunteita koetaan myös ensimmäistä kertaa. Nuorisotyössä voidaan auttaa nuoria sietämään erilaisia vaikeitakin tunteita kohtaamalla ja tarjoamalla kannustusta vaikeissa tai jännittävissä tilanteissa. Moni nuori tarvitsee myös tietoa siitä, että jännittämisen ja ahdistuksen tunteet ovat täysin normaaleja ja etenkin nuoruudessa tavallisia tunteita. Ne eivät ole aina merkki siitä, että jotain on pahasti pielessä. Tärkeintä on, että pystyy kertomaan näistä tunteista toisille.

Nuorisotyöntekijöiden ammattitaitoinen kohtaaminen mahdollistaa nuorille tilaisuuksia keskustella mieltä painavista asioista ja tunteista. Moni tunne rauhoittuu, kun siitä voi keskustella toisten kanssa ja saa uusia näkökulmia asioihin.  Tunteet auttavat nuoria selviytymään mutta nuoret tarvitsevat myös tukea tunteiden kanssa selviämiseen. Vaikka tunteet ovatkin edellytys kaikelle, mitä teemme, niin ne tarvitsevat myös ohjausta järjeltä. Tätä tunteiden ja järjen yhteyttä edistetään esimerkiksi rauhoittamalla yhdessä nuoren suurimmat tunnekuohut, jotta nuori ei toimi tunteiden vallassa. Työntekijä voi omalla rauhallisella suhtautumisellaan myös osoittaa, että vaikeatkin tunteet on mahdollista saada hallintaan.

Nuorisotyössä voidaan myös säännöllisesti harjoitella erilaisia rentoutumisen keinoja tai hengityksen säätelyn taitoja. Nuorisotyössä voidaan pitää esillä erilaisia tunteisiin liittyviä materiaaleja, julisteita tai sanalistoja. Mitä laajempi sanavarasto nuorille kehittyy, sitä paremmin he oppivat ymmärtämään itseään ja muita sekä kertomaan tarpeistaan. Nuorisotyöntekijöiden omalla mallilla on merkitystä. Kun nuorisotyöntekijät käyttävät monipuolisesti tunteisiin liittyviä sanoja puheissaan, antaa se myönteistä mallia nuorille.

Nuorisotyöntekijät voivat ottaa puheeksi tunteisiin liittyviä myyttejä ja auttaa päästämään irti luutuneista ajatuksista. Mitä tunteita saamme tuntea ja miksi? Onko kiellettyjä tunteita olemassa? Millaisena nuoret kokevat tunteista puhumisen ja niistä kertomisen? Nuorten kanssa voidaan keskustella, miten erilaiset sukupuoliin liittyvät odotukset vaikuttavat siihen, mitä tunteita kenelläkin on lupa ilmaista. Ikiaikainen kysymys, saako pojat itkeä tai kokea pelkoa, on edelleen hyvä keskustelun aihe. Millaisia tunteisiin liittyviä odotuksia tytöt puolestaan kohtaavat? Täytyykö aina olla iloinen ja pirteä? Nuorisotyöntekijät voivat haastaa nuoria miettimään, millaisia tunteisiin liittyviä malleja nämä ovat oppineet. Miten helppoa on puhua rakkaudesta ääneen? Miksi vitutuksesta on helppo puhua mutta surusta vaikeampaa? Nuoret ovat nykyään tutkimusten mukaan empaattisempia ja tunnetaitoisempia kuin aiemmin, mutta silti moni mies kokee vieläkin, että omat herkät tunteet tai pelot on pitänyt peittää, eikä surua ole saanut näyttää. Nuorisotyön rooli tällaisten myyttien murtajana on merkittävä.

Nuorisotyö lisää myös yhteenkuuluvuuden, ilon ja hauskuuden kokemuksia. Usein unohdamme, miten merkityksellisiä myönteisten tunteiden kokemukset ovat mielenterveydelle. Ne lisäävät toivoa ja optimismia, ajattelemme enemmän muita kokiessamme myönteisiä tunteita ja näemme enemmän erilaisia mahdollisuuksia.

Myönteisten tunteiden vallassa ajattelemme enemmän muita ja näemme elämässä enemmän erilaisia mahdollisuuksia. Kuva: Shutterstock