Gå till innehåll

Kristelefonen berättar om unga kvinnors utmattning och brist på framtidsvisioner

Antalet samtal till MIELI rf:s Kristelefon ökar fortsättningsvis. Ökningen är 40 procent när man jämför med årets början 2021. April 2022 slog alla tidigare månadsrekord i antalet samtal.

MIELI rf:s Kristelefon har under början av året mottagit samtal av allt fler unga kvinnor. Kvinnorna belastas bl.a. av studiepress, utmattning och bekymmer som har hopat sig. Det är också svårt att få vård på grund av psykiska problem, och en person med självmordstankar kan bli erbjuden en tid flera månader längre fram. När man ringer till Kristelefonen är man ute efter samtalsstöd och en människa som lyssnar, genast och inte efter en väntetid.

– När en ung kvinna ringer Kristelefonen har det ofta hopats bekymmer och oro för många olika saker i hennes liv. Många som ringer har svårt att se en framtid och de upplever att ingenting blir bättre. När Kristelefonens jour svarar är många lättade över att nå en människa som lyssnar till dem, berättar Kristelefonens chef Susanna Winter från MIELI rf.

De vanligaste orsakerna till att kvinnor under trettio år ringer till Kristelefonen är: de mår dåligt, har problem med mänskliga relationer och upplever självdestruktivitet. Lite mer än 2 procent av gruppen unga kvinnor var akut självdestruktiva.

Flera samtal än någonsin under årets början

Under början av år 2022 har Kristelefonen tagit emot fler samtal än någonsin tidigare. Det kommer in i genomsnitt 32 000 samtal i månaden, vilket är 40 procent mera än 2021. April 2022 var den brådaste månaden i Kristelefonens historia; antalet samtal uppgick till nästan 34 000. Människor belastas av den tredubbla krisen, det vill säga klimatkrisen, pandemin och Rysslands anfallskrig i Ukraina. I samtalen märktes Rysslands anfall mot Ukraina särskilt i februari-mars. Mot sommaren minskade antalet samtal som behandlade dessa ämnen

– Att få hjälp i rätt tid är mycket viktigt särskilt nu under semestertiden. Tukinet och chatten Sekasin samt Kristelefonen har öppet hela sommaren och svarar också då många offentliga tjänster håller sommarpaus. Det har vanligen varit rusning i Kristelefonen i juli, och därför förbereder vi oss igen för en bråd sommar, sammanfattar Winter.

I höst kommer MIELI rf att öppna kristelefonlinjer också på ukrainska och ryska. Redan nu finns det på webbsidan information på båda språken.

Kristelefonen, Tukinet och chatten Sekasin svarar hela sommaren.

Kristelefon har jour:

– på svenska 09 2525 0112

– på finska 09 2525 0111, dygnet runt

– på engelska 09 2525 0116.

Dessutom kan man hela sommaren få stöd i Tukinet Mieli-tukisuhteet, chatten Solmussa och chatten Sekasin.

Ytterligare information och öppettider: Kristelefonen

Webbsidor på ukrainska finns på adressen mieli.fi/uk/.

Sidan har redigerats 26.12.2023

Kontakta oss

Susanna Winter

Chef för krisarbetet i telefon och på nätet
+358 9 41350 510 (växel)
fornamn.efternamn@mieli.fi


Innehållet ingår i följande teman: