Gå till innehåll

MIELI rf:s kristelefon har besvarat dubbelt fler samtal än före pandemin

Den ökade psykiska belastningen bland finländare märks i längre köer till kristelefonen. I sommar kunde vi öka kristelefonens resurser och antalet besvarade samtal blev större än någonsin tidigare. I september öppnar kristelefonen linjer på ukrainska och ryska.

Antalet uppringningsförsök till MIELI rf:s kristelefon ökar hela tiden. I juli var antalet uppringningsförsök rekordstort igen, totalt nästan 35 000. Kristelefonverksamhetens chef Susanna Winter berättar att sedan november 2021 har uppringningsförsöken varje månad varit fler än 30 000.

”Det handlar fortfarande om den tredubbla krisen, men ökningen beror också på att det har talats mycket om psykisk hälsa och dess utmaningar, och om var man kan få hjälp. Vi har lyckligtvis med hjälp av donerade medel kunnat öka antalet krisarbetare över sommaren, och därmed har vi kunnat besvara klart fler samtal än tidigare, säger Winter.

I juni-juli år 2022 besvarade kristelefonen över 17 000 samtal, vilket är två gånger flera än sommaren före pandemin.

Andelen män ökar

Också män verkar hitta kristelefonen bättre än tidigare. I juni-juli ökade antalet samtal från män med mera än 1000 jämfört med sommaren för ett par år sedan. Den största andelen uppringare har redan länge varit unga kvinnor, men nu ökade andelen unga män.

”I allmänhet är var tredje person som ringer kristelefonen en man. Vi har strävat efter att göra män mer medvetna om samtalshjälpen och sänka tröskeln att ta kontakt när det krisar”, säger Winter.

I alla åldersgrupper är känslor som olust och ängslan samt särskilt ångest den främsta orsaken till att man ringer kristelefonen. Dessutom framkommer problem med människorelationer, ensamhet och självdestruktivitet. Under sommaren får många det jobbigare också på grund av semesteruppehåll i de professionella tjänsterna.

I september öppnar kristelefonens linjer på ukrainska och ryska

Hittills har kristelefonen verkat på fyra språk: finska, svenska, arabiska och engelska. Fredagen den 2 september öppnar kristelefonen linjer också på ukrainska och ryska. Båda linjerna kommer att ta emot samtal fyra timmar varje vardag.

På grund av det ryska anfallskriget har omkring 35 000 ukrainare kommit till Finland och vi vill erbjuda dem samtalshjälp på deras eget modersmål. Den ryska linjen har vi planerat redan länge eftersom ryska är det vanligaste främmande språket i Finland.

”Vi vil göra det så lätt som möjligt för krisdrabbade att ta kontakt. I en krävande livssituation är det viktigt att man får uttrycka sina känslor utan tolk”, säger Julia Bagrova, vår expert som koordinerar de nya linjerna.

Från och med september är den ukrainska linjen öppen på numret 09 2525 0114 och den ryska linjen på numret 09 2525 0115. Den finska linjen är öppen dagligen dygnet runt på numret 09 2525 0111. Den svenska linjen är öppen måndagar och onsdagar kl. 16-20 samt tisdagar, torsdagar och fredagar kl. 9-13 på numret 09 2525 0112. MIELI rf:s kristelefon är öppen för alla som befinner sig i kris och som bor i Finland. MIELI rf tillhandahåller förutom kristelefon också samtalshjälp, både genom personliga möten och på nätet, i 22 kriscentra på olika håll i Finland.

Ytterligare information:

Camilla Björk
Krismedarbetare, koordinerare Kristelefon
044 2438 997
camilla.bjork@mieli.fi

Viivi Virtanen
Kommunikationsexpert
040 662 9022
viivi.virtanen@mieli.fi


Innehållet ingår i följande teman: