Gå till innehåll

Vad kan man göra om diskussioner om kriget väcker oro?

Det är naturligt att krigsläget mellan Ryssland och Ukraina oroar och skrämmer. Det är bra att inse de oroliga känslorna och tankarna och ta emot dem som naturliga reaktioner.

Det är också bra att dela med sig av sin oro med närstående och vänner. Det lönar sig att diskutera saken tillsammans: vad som väcker oro, de tankar och känslor som nyheterna väcker.

Tips från experter på krisarbete, när prat om krig väcker oro

  • Ta emot känslan av oro som en naturlig reaktion.
  • Dela med dig av dina tankar med närstående och vänner.
  • Kom ihåg att följa nyheterna måttligt: en eller två gånger per dag räcker.
  • Lev din egen vardag normalt och ta hand om dig själv och dina närstående.
  • Tänk på det som är bra: I Finland råder fred, allt fungerar, vi är trygga. Man söker en lösning på situationen.
  • Ta emot vad barnen känner och upplever. Ge barnet tid att uttrycka sina tankar med egna ord. Berätta att vi är i trygghet och att vi fortsätter vårt eget liv och att vuxna arbetar för att inget ont ska hända eller om något ont händer, så klarar vi nog det.
  • Lev i nuet, var närvarande och gör saker som ger glädje.

Man kan själv påverka vissa saker genom sin egen verksamhet och sina egna val. Vissa saker, såsom vad Ryssland gör i Europa, är det få som kan påverka. Illamåendet kan ta över om man fokuserar på att följa nyheterna flera gånger om dagen. Det räcker med nyheter en eller två gånger per dag och lämnar rum också för att leva ett normalt liv. 

Håll fast vid rutinerna i vardagen

Att förneka illamående eller ångest är inte bra. För paradoxalt nog börjar ångesten då lätt ta över. Att empatiskt ta emot och konstatera sina känslor och tankar är en bättre metod att bevara funktionsförmågan. Även om situationen väcker olika tankar är det viktigt att trots det agera i enlighet med sina egna värderingar och mål och fortsätta sin egen vardag med omsorg om sig själv och sina närstående. Kom ihåg att vara empatisk med dig själv, tala med dig själv uppskattande och förstående samt visa medkänsla också för andra människor – lyssna på dem, träffa dem, fråga hur de mår.

Det är bra att fästa uppmärksamhet vid den här stunden som vi lever just nu. Lev här och nu, var närvarande. Trots det krigshot som Ryssland förorsakat är många saker bra. I Finland råder fred. I Finland fungerar allt, vi är trygga. Finlands representanter arbetar tillsammans med andra västländer för att hitta lösningar.

Berätta för barnet om situationen sanningsenligt med beaktande av barnets ålder

Barn och unga observerar sin omgivning, hör vad de vuxna pratar om och följer medierna. I de sociala medierna kan det finnas vilda scenarier om framtiden. Det är bra att lyssna på barnen och fråga vad de tänker, vilka saker de funderar på. Man kan fråga dem vilka tankar och känslor nyheterna om läget i världen väcker: Mår du dåligt? Är du rädd?

Det lönar sig att låta barnen med egna ord i lugn och ro berätta om sina tankar och känslor och ta emot dem utan att förneka barnens upplevelser.  Om ett barn säger att det är rädd, ska man inte förringa saken genom att säga att du inte behöver vara rädd. Däremot är det bra att med barnen med beaktande av deras ålder tala om vad som görs för att lösa situationen.

Man kan för barnen förklara att vi är trygga, att vi inte är i någon fara och att vi fortsätter våra egna liv. Det är viktigt att berätta för barnet att vuxna arbetar för att inget ont ska hända eller om något ont händer, så ser de till att skadorna blir så små som möjligt. Tillsammans med barnet lever vi i nuet som just nu pågår.

I vardagen är det bra att se till att man inser de saker som är bra. Det är viktigt att vuxna gör trevliga saker tillsammans med barnen. Vid behov kan man reservera en dag för att bearbeta oron och för att gå i genom fakta om vad som är bra och vilka åtgärder som vidtas för en god framtid.

Om du behöver diskussionshjälp:

Kristelefonen på svenska
håller jour på nummer 09 2525 0112
mån och ons kl. 16–20,
tis, tors, fre kl. 9–13.

Kristelefonen på finska
håller jour på nummer 09 2525 0111
24 timmar om dygnet.

Kristelefonen på engelska
håller jour på nummer 09 2525 0116
fre kl. 9-13

Kristelefonen hjälper också på ukrainska (09 2525 0114) och ryska (09 2525 0115).

Kriscentren runt om i Finland ger diskussionshjälp ansikte mot ansikte och på distans också med tolk.

Chattjänster

  • Chatten Sekasin riktar sig till unga och är öppen på svenska alla dagar kl. 15–19. På finska är chatten öppen mån-fre kl. 9-24, lör–sön kl. 15–24. sekasin.fi
  • MIELI kriisichat på finska i Tukinet riktar sig till vuxna och är öppen mån–tor kl. 15–19. tukinet.net

Sidan har redigerats 25.4.2024


Innehållet ingår i följande teman: