Gå till innehåll

Den som upplever psykiskt illabefinnande kan ofta ha svårt att exakt definiera sitt tillstånd. Illabefinnandet kan vara oro eller bekymmer, en obestämd känsla av något hotande eller en upplevelse av hjälplöshet och hopplöshet.

Goda sätt att lindra illabefinnandet är att se till att man får tillräckligt med sömn, umgås socialt och motionerar. Sämre sätt är missbruk, rubbad dygnsrytm och andra självdestruktiva beteenden. Ibland kan man fly in i arbetet och andra aktiviteter i ett försök att bli av med plågsamma känslor.

Känslor är normala reaktioner på händelser i livet

Illabefinnandet kan bestå av känslor av depression eller ångest. I dagligt tal kan känslor som hör till livet, till exempel besvikelse, trötthet, melankoli och sorg, benämnas depression även om de är normala reaktioner på förändringar och motgångar i livet. Det är fråga om naturliga känslor som hjälper dig att gå vidare när de hanteras.

Ett normalt illabefinnande kan vara från dagar till månader, men åtföljs inte av symtom som försvårar hanterandet av vardagen. I vissa stunder förstår man att illabefinnandet inte är hela sanningen om livet. Det hjälper ofta att dela med sig av sina tankar och känslor med andra. Det är också viktigt att fråga sig själv om det psykiska illabefinnadet orsakar ett lidande som känns ohanterarbart. Då är det skäl att söka hjälp.

Illabefinnandet kan begränsa sig till tankar och känslor, men det kan också utlösa skadliga beteenden som leder till konflikter i relationer, ensamhet eller att söka lindring från sådant som skadar en.

Åtgärder i den egna vardagen kan lindra illabefinnandet

Det är en bra idé att försöka förbättra sin situation så snart som möjligt genom att göra enkla åtgärder i vardagen. Illabefinnandet försvinner kanske inte så snabbt, men att vara medveten om situationen och vidta åtgärder ger en positiv signal till vårt sinne och riktar vår uppmärksamhet mot lösningar.

Du kan påverka din sinnesstämning genom att

 • söka egna sätt att lindra stress och stärka ditt psykiska välbefinnande
 • reflektera över din situation ur olika synvinklar
 • styra dina tankar mot framtiden
 • förverkliga det som du är bra på.

En god sinnesstämning upprätthålls av

 • att hålla kontakt med andra människor
 • tillräckligt med sömn
 • lämpliga mängder motion
 • regelbundna måltider och hälsosam kost.

Samtal lägger saker på sin plats

Om illabefinnandet börjar dominera ditt liv och din funktionsförmåga försämras, är det en god idé söka hjälp från samtal om situationen. Det är bra att börja med någon som har tid att lyssna. Att prata om sina svårigheter kan lätta på situationen och hjälper en att sätta de egna tankarna på rätt plats.

Om du behöver samtalshjälp

 • Den svenska kristelefonen nås på 09 2525 0112 och är öppen mån och ons kl 16-20 samt tis, tors och fred 9-13. På finska är kristelefonen tillgänglig dygnet runt på 09 2525 0111. Den ukrainska linjen 09 2525 0114, den ryska linjen 09 2525 0115 och den engelska linjen 09 2525 0116 har egna öppettider.
 • Sekasin-chatten för unga är öppen för privata chattsamtal på svenska alla dagar 15-19. Se www.sekasin.fi/se (öppnar ny sida). Den kompletteras andra tider av Ärligt talat -chatten. På finska är Sekasin-chatten öppen månd-fred kl 9-24, lör-sön kl 15-24. 
 • Vuxna kan chatta i Tukinets MIELI kriisichat på finska må-to kl 15-19. Se tukinet.net (öppnar ny sida)
 • MIELI rf:s kriscenter runt om i landet erbjuder personlig samtalshjälp till exempel i Helsingfors eller Vasa. Mottagningen kan även ske per distans.