Siirry sisältöön

Paha olo on olotila, jota kokijan on usein vaikea määritellä tarkasti. Pahaan oloon saattaa liittyä huolta, määrittelemätöntä uhan tunnetta tai kokemus avuttomuudesta ja toivottomuudesta.

Pahaa oloa yritetään usein lievittää hyvillä keinoilla, kuten nukkumalla, olemalla sosiaalinen tai liikkumalla. Sen seurauksena myös päihteiden käyttö, epärytmisyys ja muu itselle haitallinen toiminta saattaa lisääntyä. Työnteon ja yleisen aktiivisuuden lisääminen saattavat olla yrityksiä päästä eroon piinaavasta tunteesta.

Tunteet ovat reaktioita elämän muutoksiin

Pahaan oloon voi liittyä masentuneisuuden tai ahdistuneisuuden tunteita. Arkipuheessa masennukseksi saatetaan kutsua normaaliin elämään kuuluvia tunteita, kuten pettymys, väsymys, alakuloisuus ja surullisuus.  Ne ovat reaktioita elämän muutoksiin ja vastoinkäymisiin, luonnollisia tunteita, jotka auttavat läpikäytyinä eteenpäin.

Paha olo ja masennuksen tunne voivat kestää muutamasta päivästä jopa kuukausiin, ilman muita elämää vaikeuttavia oireita. Tilapäisesti ihminen pystyy ymmärtämään, että tunteet eivät ole totuus koko elämästä. Tällöin esimerkiksi puhuminen toisten kanssa voi helpottaa oloa. Olennaista on kysyä itseltään, tuottaako paha olo sellaista kärsimystä, josta ei koe selviävänsä.

Kokemus voi pysyä ajatusten ja tunteiden tasolla tai aktivoida haitalliseen toimintaan, kuten konflikteihin ihmissuhteissa, eristäytymiseen tai helpotuksen hakemiseen itselle haitallisista asioista.

Arkiset asiat voivat helpottaa

On hyvä mahdollisimman pian yrittää parantaa tilannettaan helpoilla arkisilla asioilla. Muutos ei välttämättä tapahdu nopeasti, mutta tilanteen tiedostaminen ja toimeen ryhtyminen antaa mielellemme myönteisen signaalin ja alkaa suunnata huomiota ratkaisuja kohti.

Mielialaan voi vaikuttaa esimerkiksi:

  • etsimällä omanlaisen tavan purkaa stressiä ja vahvistaa hyvinvointia
  • tarkastelemalla asioita eri näkökulmista
  • suuntaamalla ajatuksia tulevaisuuteen
  • toteuttamalla omia vahvuuksia.

Hyvää mielialaa ylläpitävät:

  • sosiaaliset suhteet
  • riittävä uni
  • sopiva määrä liikuntaa
  • säännöllinen syöminen ja terveellinen ruoka.

Puhuminen jäsentää asioita mielessä

Jos paha olo alkaa hallita elämää ja rajoittaa toimintakykyä, on hyvä yrittää hakeutua keskustelemaan tilanteesta. Keskustelu on hyvä aloittaa kenen tahansa ihmisen kanssa, jolla on hetki aikaa kuunnella. Vaikeista kokemuksista puhuminen saattaa helpottaa ja jäsentää omia ajatuksia.

Jos tarvitset keskusteluapua