Siirry sisältöön
Lapsi hymyilee äidille Mielenterveys on osa hyvinvointia ja terveyttä

Mielenterveys on hyvinvoinnin kannalta keskeinen voimavara, johon kuuluvat psyykkinen, fyysinen, sosiaalinen sekä henkinen ulottuvuus.

Kaksi pientä poikaa kiipeävät puuhun. Mistä mielenterveys rakentuu?

Mielenterveys on luonteeltaan myönteinen varanto: voimavaroja ja toimintakykyä. Se on monimuotoinen kokonaisuus, joka rakentuu monista eri tekijöistä.

Suojatekijät vahvistavat, riskitekijät heikentävät mielenterveyttä

Mielenterveyttä vahvistetaan lisäämällä suojatekijöitä ja vähentämällä riskitekijöitä. Jokainen voi itsekin osaltaan vaikuttaa niihin arjen valinnoilla.

Isä korjaa pojan takkia. Molemmat hymyilevät. Resilienssi auttaa selviytymään

Resilienssi on psyykkistä selviytymiskykyä ja joustavuutta. Se auttaa joustamaan, selviytymään ja palautumaan haasteista ja vaikeista tilanteista, sekä tukee uudelleen orientoitumista muutoksissa.