Siirry sisältöön
Lapsi hymyilee äidille Mielenterveys on osa hyvinvointia ja terveyttä

Mielenterveys on hyvinvoinnin kannalta keskeinen voimavara, johon kuuluvat psyykkinen, fyysinen, sosiaalinen sekä henkinen ulottuvuus.

Kaksi pientä poikaa kiipeävät puuhun. Mistä mielenterveys rakentuu?

Mielenterveys on luonteeltaan myönteinen varanto: voimavaroja ja toimintakykyä. Se on monimuotoinen kokonaisuus, joka rakentuu monista eri tekijöistä.

Suojatekijät vahvistavat, riskitekijät heikentävät mielenterveyttä

Mielenterveyden suojatekijät rakentavat hyvää mielenterveyttä, riskitekijät rapauttavat sitä. Monet suoja- ja riskitekijöistä rakentuvat yhteiskunnan, kulttuurin, elinympäristön ja perheen vuorovaikutuksen välityksellä. Joihinkin suoja- ja riskitekijöihin taas voi yksilö itse vaikuttaa oman arjen valinnoilla.

Isä korjaa pojan takkia. Molemmat hymyilevät. Resilienssi auttaa selviytymään

Resilienssi on psyykkistä selviytymiskykyä ja joustavuutta. Se on olennainen osa mielenterveyttä. Resilienssi on läsnä sekä yksittäisten ihmisten elämässä että yhteisöjen kyvyssä tukea jäseniään. Resilientti ihminen tai yhteisö pärjää arjen haasteista, stressistä tai muutoksista huolimatta. Resilienssi syntyy vuorovaikutuksessa.