Siirry sisältöön

Mielenterveyttä edistävät monet seikat, kuten fyysinen terveys, turvalliset ihmissuhteet ja tukeva kasvuympäristö. Yhteiskunnalliset tekijät, kuten mahdollisuudet kouluttautua ja työskennellä, sekä yhteiskunnassa vallitsevat arvot ja ilmapiiri, kuten kyky suvaita erilaisuutta, ovat tärkeitä hyvän mielenterveyden edellytyksiä. 

Mielenterveyttä kuormittavat esimerkiksi syrjäytyminen ja köyhyys, erilaiset kriisit kuten erot ja menetykset ja huonot ihmissuhteet. Jos kuormitus kasvaa liian suureksi, seurauksena voi olla mielenterveyden häiriö. 

Mielenterveyden häiriö on lääketieteellinen käsite, jolla viitataan diagnosoitavissa olevaan sairauteen. Mielenterveyden häiriö vaikuttaa ajatteluun, tunne-elämään ja käyttäytymiseen sekä kykyyn tehdä työtä, toimia arjessa ja olla vuorovaikutuksessa muiden kanssa.  

Mielenterveyden ongelma on laajempi käsite, jolla voidaan tarkoittaa mielenterveyden häiriöiden lisäksi myös sellaista mielenterveyden horjumista, joka ei ole vakavuudeltaan tai oireiltaan häiriötasoista.   

On hyvä muistaa, että käsitykset mielenterveydestä ja mielenterveyden häiriöistä vaihtelevat eri kulttuureissa. Ne ovat vaihdelleet myös eri aikakausina. Näillä sivuilla esitetty tieto perustuu länsimaisen psykiatrian ja psykologian ymmärrykseen sekä ajankohtaiseen, tutkittuun tietoon mielenterveyden häiriöistä. 

Mielenterveyden häiriön tunnistaminen ei ole yksiselitteistä. Monet psyykkiset oireet ovat ohimeneviä. Mielenterveys kuormittuu joissain elämän vaiheissa enemmän kuin toisissa, ja tilapäinen psyykkinen pahoinvointi vaikeassa elämäntilanteessa on aivan normaalia. Kun mielenterveys järkkyy, on kuitenkin tärkeää, että häiriö tunnistetaan ja että siihen saadaan sopivaa hoitoa.  

Mielenterveyden häiriöiden oireita on hyvä oppia tunnistamaan, jotta osaa hakeutua avun piiriin ajoissa tai ohjata apua tarvitsevan läheisen hoitoon. On kuitenkin hyvä muistaa, että diagnooseja voi tehdä ainoastaan lääkäri.  

Näiltä sivuilta löydät tietoa eri mielenterveyden häiriöistä kuten esimerkiksi masennuksesta, erilaisista fobioistakaksisuuntaisesta mielialahäiriöstä sekä siitä, mistä mielenterveyden häiriöihin saa apua ja tukea.  Mielenterveyden ensiapu 2® -koulutus tarjoaa tietoa mielenterveyden häiriöistä ja antaa välineitä mielenterveyden ongelmista kärsivän kohtaamiseen.