Siirry sisältöön

Fobia voi rajoittaa elämää huomattavasti, kun pelon kohdetta pyrkii välttämään. Omahoidon lisäksi on tarjolla tehokkaita psykoterapiahoitoja. Varovaisuus ja pelko ovat normaaleja ilmiöitä jotka suojaavat meitä. Jos varominen ja pelokkuus kasvavat suhteettoman suuriksi ja elämää rajoittaviksi, kyse voi olla määräkohteisesta pelosta eli fobiasta. Fobiassa pelon kohteen ajatteleminen, näkeminen tai kokeminen aiheuttaa ahdistusta. 

Tyypillisiä määräkohteisten pelkojen kohteita ovat esimerkiksi korkeat, ahtaat tai avarat paikat, hämähäkit tai muut eläimet, neulanpistot, veri, lentäminen tai pimeä. Määräkohteiset pelot voivat kuitenkin kohdistua hyvin erilaisiin ja myös epätavallisilta tuntuviin asioihin.   

Fobian synnylle on monia syitä

Määräkohteiselle pelolle on tyypillistä, että ihminen itse ymmärtää pelkonsa suhteettomaksi, mutta ei siitä huolimatta kykene hallitsemaan sitä. Pelot liittyvät usein teoriassa mahdolliseen, mutta käytännössä hyvin epärealistiseen vaaraan. Esimerkiksi lentämiseen tai hissillä kulkemiseen liittyy teoreettinen vaara, mutta niiden välttäminen fobian vuoksi vaikeuttaa elämää suhteettoman paljon. 

Määräkohteiset pelot luokitellaan ahdistuneisuushäiriöihin ja ovat suhteellisen yleisiä mielenterveyden häiriöitä.

Fobian synnylle on useita mahdollisia syitä ihmisen elämänhistoriassa, ja myös biologisilla tekijöillä voi olla osuutensa. Lapsuudessa koettu pelottava tapahtuma voi synnyttää aikuisiälle jatkuvan määräkohteisen pelon. Määräkohteisen pelon on havaittu periytyvän suvuissa, mutta täysin varmaa tietoa siitä, missä määrin tämä johtuu geeneistä ja missä määrin kasvatuksesta ja kasvuympäristöstä, ei toistaiseksi ole. 

Mää­rä­koh­tei­sis­ta pe­lois­ta voi va­pau­tua 

Fobian kohteen välttäminen voi aluksi auttaa, mutta voi ajan kuluessa vahvistaa fobiaa ja haitata jokapäiväistä elämää. Fobian omahoitoon kuuluu omaehtoinen altistuminen pelolle, rentoutusharjoitukset ja ahdistuksen hallintakeinojen omaksuminen. Tehokkain tapa päästä eroon fobioista on vähittäin tapahtuva pelon kohteelle altistaminen.

Apua on syytä hakea, jos määräkohteinen pelko alkaa rajoittaa elämää ja heikentää elämänlaatua. Fobioita voidaan hoitaa psykoterapialla, johon sisältyy pelon kohteelle altistamista. Altistushoidossa fobiasta kärsivä opettelee sietämään pelon kohdetta pienin askelin mielenterveyden ammattilaisen ohjauksessa. Näin ahdistuneisuus vähän kerrassaan lievenee. Altistus voi tapahtua mielikuvaharjoituksina, virtuaalitodellisuutta hyödyntäen tai tosielämässä.

Asiatarkastus: Kristian Wahlbeck, psykiatrian dosentti