Gå till innehåll

Psykiskt våld är misshandel

Psykiskt våld kan vara svårt att identifiera eftersom det inte lämnar några fysiska skador. Offren för psykiskt våld kan ha svårt inse kränkningarna och att söka hjälp.

Hur kan jag trösta?

Vilka ord kan jag använda för att trösta någon i kris? Och vill hen ens bli tröstad? Att trösta väcker lätt egna känslor av otillräcklighet: vad kan jag säga utan att göra situationen ännu värre?

Pensioneringen är en stor livsförändring

Att pensionera sig kan vara efterlängtat, avlastande, skräckinjagande eller hotfullt - eller allt samtidigt. Pensioneringen kan ha positiva eller negativa effekter på det psykiska välbefinnandet.

Illabefinnande

Illabefinnande kan vara depression eller ångest. Att identifiera och sätta namn på sitt psykiska illabefinnande kan vara svårt. Om illabefinnandet är utdraget eller kraftigt, är det skäl att söka hjälp.

En förlust åtföljs ofta av sorg

Sorgen är en individuell upplevelse och var och en av oss har rätt att sörja på sitt eget sätt. Sorgen kommer vanligen i vågor, en dag kan kännas svårare en en annan.

Sorgen är en del av livet

Den allmänna uppfattningen om sorg är att den är naturlig och livsbejakande och att den hjälper oss att komma vidare efter en svår förlust. Sorgen kan inbegrip både tärande saknad och längtan liksom även trösterika minnen.

Stöd och hjälp

Samtalsstöd i svåra livssituationer, avgiftsfritt och utan remisstvång.