Gå till innehåll

En förlust åtföljs ofta av sorg

Sorgen är en individuell upplevelse och var och en av oss har rätt att sörja på sitt eget sätt. Sorgen kommer vanligen i vågor, en dag kan kännas svårare en en annan.

Sorgen är en del av livet

Den allmänna uppfattningen om sorg är att den är naturlig och livsbejakande och att den hjälper oss att komma vidare efter en svår förlust. Sorgen kan inbegrip både tärande saknad och längtan liksom även trösterika minnen.