Gå till innehåll

Om du har självdestruktiva tankar kom ihåg, att du kan få hjälp. Första steget är tala med någon om tankarna.

 • Självdestruktiva tankar är inte ovanliga, men det är viktigt att få tala om dem med en närstående eller professionell. Man kan komma över tankarna och man kan få vård. 
 • Tala om dina tankar med någon du har förtroende för, t. ex. en vän eller familjemedlem. Tala ärligt om dina tankar och känslor. Om du tänker på eller planerar självmord, berätta om det. Det hjälper när man talar, tankarna förtydligas när man sätter ord på dem. 
 • Du kan också kontakta MIELI rf:s 24/7 Kristelefon 09 2525 0111 på finska.  
 • På svenska är 09 2525 0112 Telefonjouren öppen: 
  må, on kl. 16-20 
  ti, to och fr kl.9-13. 
 • Det är viktigt att tala om självdestruktiva tankar med en professionell vårdare, så att du får den hjälp du behöver. Hjälp finns för självdestruktivitet. 
 • Undvik alkohol och andra rusmedel, eftersom de kan försämra tillståndet. 
 • Gör ditt hem tryggt genom att avlägsna föremål, med vilka du kunde skada dig. Om ditt hem inte känns tryggt, försök hitta ett ställe där du känner dig trygg. 
 • Kom ihåg, att självdestruktiva tankar nästan alltid är övergående. Den psykiska smärtan är verklig, men den försvinner så småningom. Du kan känna dig utan hopp och att självmord är den enda lösningen, men i verkligheten det finns alltid andra alternativ. 
 • I nödsituation, gå till närmaste akutmottagning på sjukhus eller ring 112. 

Med vem kan du tala om självdestruktivitet? 

Tala om dina tankar med någon du litar på, t. ex. en vän eller familjemedlem. Därtill är det bra att tala on tankarna med professionella inom sjukvården, såsom sjukskötare, psykolog eller läkare. 

Det kan kännas svårt och obekvämt att tala on självdestruktivitet. Trots det, är det viktigt att sätta ord på dina tankar, eftersom det minskar illamåendet. 

Professionella inom sjukvården har kompetens att diskutera om självdestruktivitet tryggt och sensitivt. Diskussion lugnar ofta och klargör tankarna, eftersom det är svårt att tänka rationellt då man mår illa. 

Ibland känns det komplicerat och svårt att söka hjälp. Enklast är det att kontakta hälsocentralen i sin egen kommun. Man kan även kontakta sjukvårdare inom student- eller företagshälsovården. I nödsituation är det viktigt att gå till sjukhusets akutmottagning eller ringa nödnumret 112. 

Kom ihåg, att självdestruktiva känslor är övergående. 

Kan man komma över självdestruktiva känslor? 

Ja, man kan komma över självdestruktivitet. Ibland kan det kännas, att ingenting förändras och illamåendet bara fortsätter. Såsom alla känslor, är också dessa känslor övergående. 

 Man återhämtar sig individuellt, men de flesta drar nytta av professionell hjälp. En del har självdestruktiva tankar i flera år, medan andra är självdestruktiva endast en kort tid under livet. På Instagram kan du bekanta dig med berättelser (på finska) av personer, som har kommit över självdestruktivitet: ”Selviytyneiden galleria” 

Hurdan vård kan man få? 

Självmord kan förebyggas och självdestruktivt illamående kan behandlas. Det lönar sig att reagera på självdestruktivitet i ett tidigt skede, ju tidigare man reagerar desto snabbare lindras illamåendet. 

Vården är alltid individuell och man lyssnar till personens behov. Vården kan innehålla stöd via diskussioner, gruppvård, läkemedel eller psykoterapi. Endast en del av självdestruktiva personer behöver vård på sjukhus. 

Stöd efter ett självmordsförsök

På centret för suicidprevention ger man stöd till de som har gjort ett suicidförsök, till deras närstående och anhöriga.

Klientmottagningen sker i centren för suicidprevention i Helsingfors och Kuopio. Tjänsten är gratis för klienten och det behövs ingen remiss.  Tjänsten är konfidentiell och personalen har tystnadsplikt.