Gå till innehåll

Efter ett suicidförsök ger MIELI rf:s Center för suicidprevention stöd på finska

Om du har självdestruktiva tankar eller är orolig för din närstående, kan du även ringa till svenskspråkiga Kristelefonen 09 2525 0112. Chatten Sekasin som är riktad till unga dejourerar på svenska alla dagar kl. 15-19 (på finska må-fre kl. 9-24 och veckoslut kl. 15-24). On situationen blivit livshotande ring 112 eller sök dig till den närmaste läkarjouren.

Har du försökt begå suicid?  Genom samtal får du stöd att minska suicidbenägenhet och förhindra suicidförsök. Stödet är riktat till alla som försökt begå suicid och inleds så snart som möjligt efter försöket. Det är inget hinder att delta i samtalen även om du har ev. annan vård eller annat stöd.

Klientmottagningen sker i centren för suicidprevention i Helsingfors och Kuopio. Tjänsten är gratis för klienten och det behövs ingen remiss.  Tjänsten är konfidentiell och personalen har tystnadsplikt.

Tidsbeställning till mottagningen

Helsingfors

Telefon: 0800 98 030 (må-to kl 9-12, du kan lämna ett meddelande på telefonsvararen vid annan tidpunkt så tar vi kontakt senare)

iek@mieli.fi

MIELI Kriscenter Helsingfors
Magistratsporten 4 A, 4 vån.
00240 Helsingfors