Gå till innehåll

Illabefinnande

Illabefinnande kan vara depression eller ångest. Att identifiera och sätta namn på sitt psykiska illabefinnande kan vara svårt. Om illabefinnandet är utdraget eller kraftigt, är det skäl att söka hjälp.

Rutiner underlättar återhämtningen efter en omskakande händelse

Om du varit med om en oväntad eller exceptionell händelse är vardagliga rutiner ett bra stöd för återhämtningen. Det underlättar också om du delar dina känslor och upplevelser med människor du har förtroende för. Vid behov kan du alltid söka professionell hjälp.

Du kan få hjälp för självskadebeteende

Självskadebeteende är ett sätt att kontrollera sådana känslor som man är rädd ska bli ohanterliga. Att skära sig kan ofta vara ett tecken på att man blivit lämnad ensam med svåra känslor.

Jag mår dåligt

Det är mycket vanligt att må dåligt när man är ung. Om illamåendet i hög grad inverkar på din handlingsförmåga kan det vara fråga om en störning. Det finns många bra självhjälpsmetoder för att hantera ångest.

Hur hjälpa den som tänker på självmord?

Om en person i din närhet berättar för dig att hen tänker på eller planerar självmord, är det ytterst viktigt att lyssna och ge utrymme för en lugn diskussion. Uppmuntra din närstående att söka hjälp och få hen att förstå att hjälp finns.

Till dig som har självdestruktiva tankar

Självdestruktiva tankar är inte ovanliga, men det är viktigt att få tala om dem med en närstående eller yrkeskunnig person. Man kan komma över tankarna och man kan få vård och hjälp. 

Sexmissbruk

En normal sexualitet kan visa sig på många olika sätt, och en stark sexuell lust är inte i sig ett tecken på ett problem. Om dina sexuella behov fyller dina tankar till den grad att det påverkar ditt liv negativt kan det vara fråga om sexmissbruk. Sexmissbruk är en form av beroende.