Gå till innehåll

Känn igen riskfaktorer för självmord

Det är ofta skrämmande och oroväckande  att prata om självmord och det kan vara svårt att förhålla sig öppet och fördomsfritt. Även att lyssna på prat kring självmord kan ibland kännas svårt. Om en person i din närhet berättar för dig att hen tänker på eller planerar självmord, är det ytterst viktigt att lyssna och ge utrymme för en lugn diskussion.

Berätta för hen att det är möjligt att komma över självmordstankar och att det är möjligt att få effektiv vård även för svår ångest. Berätta om olika stödmöjligheter och gå med till t.ex. närmaste hälsocentral eller dejourerande sjukhus vid behov. Uppmuntra din närstående att söka hjälp och få hen att förstå att  hjälp finns.

 • lyssna på vad din närstående har att säga
 • bedöm situationen och försök vid behov att få din närstående att snabbt söka hjälp antingen till närmaste psykiatriska dejour eller hälso-central.
 • uppmuntra och försök få din närstående att tro på att man kan komma över självdestruktiva tankar och att det finns effektiv vård att få.
 • se till att du själv orkar., Tänk på att du kan själv ringa till tex. kristelefonen för stöd och rådgivning.

De största riskfaktorerna för självmord är  svår depression och tidigare självmordsförsök. Även om självmord är ofta förknippat till långvarigare former av psykisk ohälsa  är  största delen av självmorden ändå situationsbundna. Förlust av vänner och närstående, ekonomisk förlust eller förlust av det som är viktigt för en själv, samt en tendens till impulsivt beteende ökar risken. Risken för självmord är större då en närstående eller familjemedlem begått självmord.

 • Tidigare självmordsförsök och i samband med dem, otillräcklig hjälp
 • Psykisk ohälsa – speciellt depression
 • Självmord i närkretsen samt psykisk ohälsa hos närstående  
 • Drogmissbruk
 • Långvariga sjukdomar speciellt  smärtsamma sjukdomar.
 • Marginalisering från samhället.
 • Kriser i livet, speciellt då det ingår utsiktslöshet, hopplöshetskänslor eller impulsivitet

Känn igen självmordsrisker – risk för självmord är stor om personen

 • Uttrycker att hen vill dö
 • Utforskar självmordsmetodertalar om känslor av hopplöshet och betydelselöshet
 • Uttrycker sig  vid en återvändsgränd eller känner outhärdlig smärta
 • talar om känslan av att vara en börda för andra
 • ökar alkoholbruk eller bruk av mediciner
 • beter sig ångestfullt, är uppjagad och orolig
 • sover för mycket eller för lite
 • drar sig tillbaka eller känner sig utanför, visar vrede och talar om hämnd
 • pendlar känslomässigt från den ena ytterligheten till den andra

Risken för självmord ökar om flera av de ovanstående riskfaktorerna uppfylls.

Hur kan vi hjälpa den som överväger självmord? Vem kan vi kontakta?

Fast vi märker att vår närstående inte mår bra, är tröskeln för att ingripa ofta väldigt hög.  Ändå ät ett ingripande precis det som behövs! Myten om att den som talar om självmord inte gör det är fel. Underskatta aldrig tal om självmord, det ska alltid tas på allvar. Du kan fråga den du är orolig för:

 • Har du haft stress under den senaste tiden
 • Kan du beskriva vad det är som gör dig deprimerad?
 • Tänker du på självmord (en rak fråga leder inte till självdestruktivt beteende utan berättar om din vilja att hjälpa)
 • Har du konkreta planer för att göra självmord?
 • Vad kunde skydda dig Hur kan jag hjälpa dig att hitta stöd och livslust?

Om någon som du känner är i riskzonen för självmord, gör såhär:

 • lämna inte personen ensam
 • se till att inga vapen, alkohol, mediciner, droger eller vassa föremål finns till hands
 • ring KRISTELEFONEN på svenska 09 2525 0112 (mån, ons kl. 16-20, tis, tor, fre kl. 9-13 ). Övriga tider betjänar den RIKSOMFATTANDE KRISTELEFONEN på finska.

Om det behövs omedelbar hjälp ring till nödcentralen 112.

För personen till sjukhusets jour eller kontakta hälsovården för omedelbar hjälp på annat sätt..

Var lugn och lyssna fördomsfritt, ge din tid. Visa omsorg utan att skuldbelägga eller fördöma. Att moralisera eller få panik hjälper inte. Försök att skapa positiva framtidsbilder. Ingjut mod genom att säga att ”vi kommer att klara av de här problemen” eller ”vi kommer över den här besvikelsen” och framför allt ”det finns hjälp att få”. Sköt även om dig själv så att du orkar, sök fram andra som kan hjälpa till.