Gå till innehåll

Det ständigt ökande hjälpbehovet överbelastade MIELI rf:s Kristelefon i fjol

År 2023 gjordes igen ett rekordantal kontaktförsök till MIELI rf:s kristelefonlinjer. Uppringningarna var över 16 000 fler än år 2022. Den mest frekventa orsaken till samtalen var psykiskt illabefinnande, men i fjol ökade samtalen där uppringaren var orolig för en närståendes självdestruktivitet.

Förbundet för psykisk hälsa MIELI rf:s Kristelefon på finska blev i fjol uppringd totalt 416 484 gånger. Man hade kapacitet att svara på endast var femte uppringning.

Antalet hjälpbehövande har under pandemiåren och Rysslands anfallskrig hela tiden ökat. År 2019 var uppringningarna för första gången över 200 000, år 2021 var de 300 000 och redan följande år 2022 över 400 000. Den ökande psykiska belastningen, som orsakas av många olika faktorer, märks i mängden uppringningar som hela tiden ökar.

När uppringaren inte får hjälp på annat håll ringer hen upp Kristelefonen igen.

”Behovet av samtalshjälp har förblivit högt. Trots att Kristelefon och MIELI Krischat (på finska) är avsedda att fungera som en engångshjälp är det många som har sökt hjälp hos oss flera gånger, till exempel medan de väntar på att inleda en vårdrelation inom den offentliga vården eller när krisen blir långvarig. Det är lätt att söka hjälp på nytt från ett bekant och lättillgängligt ställe”, säger Susanna Winter, MIELI rf:s chef för krisfunktionernas telefon- och internetverksamhet.

Den svenskspråkiga linjen är öppen 20 timmar i veckan medan den finska Kristelefonen har öppet 24/7.

”Under 2023 märkte vi tydligt en ökning av samtal innanför våra öppettider samt att de självdestruktiva samtalen ökade. Många ringer för första gången men en del är återkommande ringare”, säger Camilla Björk som är koordinator för svenskspråkiga linjen.

Också antalet kontaktförsök till den finskspråkiga tjänsten MIELI Kriisichat ökade rekordartat år 2023. Olustkänslor och särskilt ångest var den främsta orsaken till att man tog kontakt, både när det gäller kristelefonen och krischatten. Den näst största orsaken var relationsproblem, till exempel i samband med att en parrelation tog slut.

Uppringarna söker hjälp också till närstående

Det har förts en livlig debatt i medier och i samhället om hur svårt det är att få hjälp. Många har varit oroliga över närståendes mående, och det märktes också i Kristelefontjänsten. I fjol mottog Kristelefonen över 4600 samtal som berörde oro för närstående. Det handlade oftast om föräldrars oro för ett vuxet barn. År 2023 ökade också antalet samtal där uppringaren var orolig för en närståendes självdestruktivitet.

Enligt Winter är lättillgängliga tjänster, som Kristelefonen, en central del av insatserna för att förebygga suicid.

”I Kristelefonen diskuteras självdestruktivitet i genomsnitt 16 gånger per dygn. Vanligen är resultatet av samtalen gott också i akuta situationer”, säger Winter.

Det behövs flera volontärer

Vid sidan av professionell personal har det alltid funnits en betydande grupp utbildade frivilligarbetare i MIELI rf:s Kristelefon och finska Kriisichat. År 2023 besvarades över 40 procent av samtalen av frivilliga. För att vi ska kunna hantera det ökande hjälpbehovet behöver vi flera frivilliga.

”Det är givande att ha jour i Kristelefonen och finska Kriisichat, men det är också ett krävande frivilligarbete. Därför ser vi till att alla jourare är lämpade för uppgiften, och vi ger dem god utbildning och bra stöd. Vi utvecklar och utökar utbildningen av jourare för att så många intresserade som möjligt ska kunna bidra med sin insats”, säger Winter.

”Vi har idag frivilliga som svarar på svenska runtom i Finland, trots att den svenska kristelefonen koordineras från Österbotten. En stor drivande faktor kan vara att man själv upplevt hur viktigt det varit att få hjälp på det egna modersmålet, säger Björk.


MIELI rf:s Kristelefon tillhandahåller samtalshjälp till krisdrabbade, i förtroende och anonymt. Den svenska kristelefonen nås på 09 2525 0112 och är öppen mån och ons kl 16-20 samt tis, tors och fred 9-13Kristelefonen svarar på finska dygnet runt på nummer 09 2525 0111. Kristelefonen svarar även på engelska, ukrainska och ryska. Tiderna när man får svar på de andra språken finns på adressen mieli.fi.

Den finskspråkiga chatten MIELI Kriisichat är öppen på nätet måndag-onsdag kl. 15-19 och torsdag kl. 15-21.


Ytterligare information: 


Susanna Winter 
Chef för krisarbetet, telefon och internet
040 587 5197 
susanna.winter@mieli.fi 

Camilla Björk
Koordinator för MIELI Kristelefon på svenska
camilla.bjork@mielipohjanmaa.fi
 
Viivi Virtanen 
Kommunikationsexpert 
040 662 9022 
viivi.virtanen@mieli.fi 


Innehållet ingår i följande teman: