Gå till innehåll

Personlighetsstörningar

Personlighetsstörningar är psykiatriska tillstånd med relativt bestående beteendemönster som avviker från omgivningens normer för sättet att agera, känna, tänka och förhålla sig till andra.

Fobier

Med specifik fobi avses oproportionerlig och irrationell rädsla för någonting, ett objekt eller en situation. Hindras man i sitt liv av rädslan och de ansträngningar man gör för att undvika den kan det vara det fråga om en specifik fobi, som är ett psykiatriskt tillstånd. Egenvård hjälper vid specifika fobier, och det finns också effektiv behandling.

Hur hjälper jag mitt barn?

När föräldrarna har psykiska svårigheter är de ofta oroliga för sina barn. Föräldraskapet fungerar kanske inte som förut. Tröttheten tär på krafterna och tålamodet tryter. Föräldrarna kanske också oroar sig för vad barnen uppfattar av förälderns sjukdom och hur de upplever den.