Gå till innehåll

Depression hos unga

Egentlig depression är inte ovanlig under ungdomsåren, men kan vara svår att känna igen både för den unga själv och för omgivningen. Nästan alla får hjälp av behandling, som i första hand erbjuds av skolhälsovården.

Schizofreni

Schizofreni är ett psykiatriskt tillstånd med rubbad verklighetsuppfattning och störningar i tankeverksamheten. Tidig behandling är viktig, och många återhämtar sig och kan leva ett gott liv. Schizofreni behandlas i specialistvården.

Generaliserad ångest

Oro och bekymmer för framtiden känner vi alla, men om de dominerar tankevärlden kan det vara fråga om generaliserat ångestsyndrom, som är ett psykiatriskt tillstånd. Hjälp finns att få på den egna hälsocentralen.

Beroendesjukdomar

Beroende av olika substanser, såsom alkohol, droger eller beroendeframkallande läkemedel, hör till de allmänna psykiatriska tillstånden. Förebyggande och tidiga insatser är viktiga.

Bipolär sjukdom

Bipolärt syndrom känns igen på förändringar i sinnesstämningen, som är förhöjd under maniska perioder och sänkt under depressiva perioder. Däremellan finns det ofta friska perioder, som kan vara flera år. Tillståndet kräver ofta behandling inom specialistvården och medicinering.

Depression

Alla kan vi känna oss nere någon gång. Det hör till livet. Men om du för en längre tid förlorar förmågan att känna lust och glädje och inget riktigt berör dig, kan du ha drabbats av egentlig depression. Egentlig depression är ett allmänt psykiatriskt tillstånd som kan och bör behandlas. Det finns effektiv behandling att få på den egna hälsocentralen eller från skol- eller företagshälsovården.

Paniksyndrom

Panikattacker är vanliga, men om de upprepas och leder till olägenheter kan det vara fråga om paniksyndrom. Paniksyndrom behandlas med psykoterapi och läkemedel, i allmänhet på den egna hälsocentralen.

Tvångssyndrom

Tvångsmässiga idéer och vanor är vanliga men om de hindrar livet kan det vara fråga om ett tvångssyndrom, även kallat OCD. Tvångssyndrom kan behandlas framgångsrikt med psykoterapi och läkemedel, men många skäms utan orsak för sina symtom.

Social fobi

Vid social fobi har normal nervositet vuxit till en stark ångest inför sociala situationer och framträdanden. Social fobi begränsar livet och har många negativa följder. Det finns effektiv behandling mot social fobi.

Ätstörningar

Ätstörningar är psykiatriska tillstånd där människans förhållande till mat, motion, kroppsuppfattning och självbild rubbas på ett sätt som skadar hennes hälsa och funktionsförmåga.