Gå till innehåll

Alla har vi tvångsmässiga idéer för oss ibland, som att upprepat kontrollera att nycklarna är med eller spisen är avslagen. Att uppskatta renlighet eller reda och ordning är inte ett tecken på tvångssyndrom. Men om tvånget är påträngande och hindrar dig från att leva ditt liv kan det klassas som ett psykiatriskt tillstånd.

Tvångssyndrom är ett ångestsyndrom, som visar sig som tvångstankar (obsessioner) och tvångshandlingar (kompulsioner). Tvångstankar är återkommande och påträngande tankar som känns obehagliga och främmande. Tvångshandlingar är tvångsmässigt och upprepat beteende som syftar till att förhindra och avhjälpa den ångest som är förknippad med tvångstankarna. Tvångssyndrom kallas också OCD, efter benämningen på engelska, som är ”obsessive-compusive disorder”.

Till de vanligaste tvångstankarna hör rädsla för smuts eller smitta, tvångsmässigt tvivel och symmetriberoende. Den drabbade personen kan exempelvis hela tiden vara rädd för att smutsa ner sig eller få en smitta. En symmetriberoende person drabbas av ångest om inte saker ligger i en viss ordning eller sker i en viss ordningsföljd.

Till de vanligaste tvångshandlingarna hör kontrolltvång och tvättvång. En person som lider av kontrolltvång kan kontrollera flera tiotal gånger att kaffekokaren verkligen är avstängd. Även tvångsmässig handtvätt som i värsta falla kan pågå i timmar är en vanlig tvångshandling. Tvätthandlingen kan också vara förknippad med komplicerade ritualer som ska utföras i en viss ordning. Personer som lider av tvångssyndrom tror att något ont kommer att hända om de inte utför tvångshandlingarna.

Tvångssyndrom är relativt vanligt: 2,5–3 procent av människorna lider av OCD. Ofta debuterar syndromet före puberteten eller i tidig vuxen ålder.

Tvångssyndrom uppträder oftast tillsammans med något annat ångestsyndrom eller depression.

Behandling av tvångssyndrom

Sunda livsvanor och regelbunden motion kan minska ångesten och behovet av kontroll. Också avslappningsövningar kan vara hjälpsamma. Stress påverkar ofta symtomen negativt.

Kontakta din egen hälsocentral eller skolhälsovården för utredning, om du har mycket ångest eller svårt att klara av vardagen på grund av tvångsmässiga tankar eller handlingar. Många med tvångssyndrom tvekar att söka hjälp. Orsaker till detta kan vara bristande information om behandlingsmöjligheter eller de skamkänslor som utan orsak förknippas med symtomen.

Tvångssyndrom kan behandlas framgångsrikt med psykoterapi eller läkemedel. Genom kognitiv beteendeterapi (KBT) kan du lära sig att hålla symtomen i schack och minska förekomsten av dem. Antidepressiva mediciner lindrar symtomen märkbart.

Orsaker till tvångssyndrom

Forskning tyder på att ärftliga faktorer inverkar på uppkomsten av tvångssyndrom. Att symtomen bryter ut och förstärks är ofta kopplat till livsförändringar och stress.

Sakgranskning: Kristian Wahlbeck, docent i psykiatri