Gå till innehåll

Om du hela tiden är rädd att det ska hända något hemskt kan det vara fråga om generaliserat ångestsyndrom. Det kan förkortas GAD efter engelskans ”generalized anxiety disorder”. Syndromet yttrar sig som överdriven och oavbruten oro och ängslan över framtiden. Du kan ha svårt att ta paus från oron och kan ha det svårt att vara i nuet.

Generaliserat ångestsyndrom är i regel förknippat med koncentrations- och sömnsvårigheter, rastlöshet, utmattning och oförmåga att koppla av. Du är känslig för stress, separationer och situationer där du riskerar att förlora kontrollen. Vid generaliserad ångest är du i ett slags beredskapstillstånd där du oavbrutet observerar omgivningen och dig själv och befarar att något ont ska ske. Detta tar mycket energi och funktionsförmågan lider.

Det är inte alltid lätt att identifiera symtomen som ångest, utan man kan tro att de beror på någon fysisk sjukdom. Ångesten och oron kan ta så stor plats att du inte kan leva det liv som du kanske egentligen skulle vilja. Ofta orsakar generaliserat ångestsyndrom också fysiska symtom, som huvudvärk, buksmärtor eller muskelspänningar. Ibland är det de fysiska symtomen som dominerar.

Generaliserat ångestsyndrom skiljer sig från den normala oron för stressande omständigheter genom att oron är stark och varaktig och överdriven i förhållande till omständigheterna.

Generaliserat ångestsyndrom avviker från social fobi eller paniksyndrom genom att ångesten inte är förknippad med vissa situationer och inte uppträder enbart i attacker. Generaliserad ångest uppträder ofta samtidigt med något annat ångestsyndrom och depression.

Generaliserat ångestsyndrom är relativt vanligt och förekommer i Finland varje år hos 1-2 procent av människorna. Många som lider av generaliserat ångestsyndrom söker inte alltid behandling för sin ångest, men vänder sig kanske ofta till hälso- och sjukvården på grund av oro för sin hälsa och olika fysiska symptom.

Or­sa­ker till generaliserat ångestsyndrom

Vanligtvis kan människor relatera ångest och stress till svårigheter i studierna, jobbet, människorelationer eller andra omständigheter. För personer med generaliserat ångestsyndrom är orsakerna vanligen mer diffusa och svårare att identifiera.

Orsakerna till generaliserat ångestsyndrom är inte helt kända. Ångesten kan bero på tidigare upplevelser i livet, som förknippas med förluster och rädslor.

Be­hand­ling av generaliserad ångest

Du kan själv lindra symtomen genom att undvika extra stress, se till att sova vid regelbundna tider och undvika alkohol och drycker som innehåller koffein.

Om du lindrar ångesten med alkohol eller lugnande medel kan det hjälpa för stunden, men ångesten återkommer ofta ännu starkare. Det är viktigt att söka professionell hjälp om ångesten inkräktar på det liv du vill leva. Obehandlad och långvarig ångest kan leda till depression.

Generaliserat ångestsyndrom kan behandlas framgångsrikt med psykoterapi och medicinering. I en psykoterapi kan du lära dig att hantera ångesten. En psykoterapi kan stärka förmågan att känna tillit och hjälpa dig att släppa överdriven kontroll över livets osäkerhetsmoment. Den terapiform som har mest stöd i forskningen är kognitiv beteendeterapi (KBT). Också antidepressiva läkemedel kan användas för att lindra ångesten.

Förebyggande av generaliserad ångest

Man kan själv minska den sociala ångesten genom att sörja för tillräcklig vila och regelbunden sömn, avslappning och tillräcklig motion och undvika tobak, alkohol och droger.

Genom att lära ut kompetens i psykisk hälsa i skolor och universitet kan man minska risken för senare ångestsyndrom.

Sakgranskning: Kristian Wahlbeck, docent i psykiatri