Gå till innehåll

Det är vanligt och normalt att man känner sig lite osäker, blyg eller nervös i sociala sammanhang.

Social fobi eller social ångest, som klassificeras som ett psykiatriskt tillstånd, betyder att ångesten inför sociala situationer och framträdanden är så stark att symtomen har betydande negativ effekt på det dagliga livet. Årligen upplever ungefär en procent av finländarna social fobi.

Vilka situationer som orsakar social ångest varierar individuellt. Det kan vara fråga om att hålla ett anförande på ett möte, uträtta ärenden i telefon eller helt vanliga sociala sammanhang. I dessa situationer drabbas personen av ångestsymtom och av fysiska symtom som hjärtklappning, yrsel, torr mun, svettning eller domningar.

Social ångest begränsar och försvårar personliga relationer, arbetsliv och studier. De drabbade börjar undvika situationer som ger dem ångest och drar sig ur personliga relationer.

Social fobi uppträder ofta tillsammans med andra ångestsyndrom eller alkohol- och drogproblem. Social fobi kan ofta utlösa eller vara kopplad till depression.

Vid social fobi anknyter ångesten till personens rädsla för att dra på sig förödmjukelse och skam. Till en del kan dessa rädslor vara omedvetna och de är nästan alltid orealistiska eller överdrivna. Personer med social ångest tror också att andra människor i deras omgivning är inställda på att bedöma hur hen klarar av situationen med speciellt hård och kritisk blick, trots att detta inte är fallet.

Be­hand­ling av social fobi

Man kan själv vänja sig vid sociala situationer genom att utsätta sig för dem och acceptera att nervositet är något normalt och att känslighet kan vara en tillgång. I sociala situationer som väcker ångest fokuserar man ofta på sina symtom såsom rodnad, svettning och darrning. Det kan vara till hjälp att försöka styra tankarna till något annat och mera positivt. 

Man kan själv stärka sin förmåga att klara av sociala situationer genom att sörja för tillräcklig vila och sömn, avslappning och tillräcklig motion. Om man använder alkohol eller droger för att minska ångesten leder det ofta till att situationen förvärras. Det är bra att undvika tobak och alltför mycket kaffe. Webbaserade egenvårdsprogram för social fobi kan vara till hjälp för många.

Det finns effektiv behandling mot social fobi. Social fobi kan behandlas framgångsrikt med psykoterapi och medicinering eller en kombination av dessa. Den psykoterapiform som har mest stöd i forskningen är kognitiv beteendeterapi med exponering för ångestväckande sociala situationer, men också andra psykoterapiformer har gett goda resultat. Terapin kan även genomföras på distans som nätterapi. Förutom individuell psykoterapi uppnås goda resultat även vid gruppsykoterapi.

Antidepressiva läkemedel minskar den sociala ångesten och är förstahandsmedicineringen vid social fobi.

Förebyggande av social fobi

Social ångest utvecklas oftast redan i barndomen och ungdomen och kan påverka studieframgången redan i skolåldern. Uppkomsten av social fobi förefaller vara kopplad till ärftliga faktorer, svåra upplevelser och inlärda beteendemönster. Känslighet och bristfälliga sociala färdigheter kan bidra till uppkomsten av social ångest.

Man kan själv minska den sociala ångesten genom att sörja för tillräcklig vila och regelbunden sömn, avslappning och tillräcklig motion och undvika tobak, alkohol och droger.

Genom att lära ut kompetens i psykisk hälsa i skolor och universitet kan man minska risken för senare ångestsyndrom.

Sakgranskning: Kristian Wahlbeck, docent i psykiatri