Siirry sisältöön

Yleistyneessä ahdistuneisuudessa ahdistus ei liity tiettyihin tilanteisiin, kuten sosiaalisten tilanteiden pelossa, eikä se esiinny myöskään kohtauksittain, kuten paniikkihäiriössä. Yleistyneeseen ahdistuneisuuteen liittyy yleensä keskittymis- ja univaikeuksia, uupumusta ja kyvyttömyyttä rentoutua.

Usein ahdistuneisuus ilmenee kohtuuttomana ja jatkuvana huolena esimerkiksi taloudellisesta tilanteesta tai terveydestä. Myös muut huolenaiheet voivat vallata mielen ja rajoittaa elämää. Ahdistuneisuushäiriöön liittyy usein somaattisia eli fyysisiä oireita, kuten päänsärkyä, mahakipua, palan tunnetta kurkussa tai lihasjännitystä. Joskus nimenomaan fyysiset oireet saavat ahdistuneisuushäiriöstä kärsivän hakeutumaan lääkäriin.

Mielenterveyden häiriöksi luokiteltavassa yleistyneessä ahdistuksessa ahdistuneisuuden perimmäiset syyt ovat yleensä häiriöstä kärsivälle itselleen epämääräisiä ja vaikeasti tunnistettavia. Ahdistuneisuudesta kärsivä ei välttämättä edes yhdistä omia oireitaan ahdistukseen, vaan epäilee oireiden syyksi esimerkiksi jotain vakavaa fyysistä sairautta.  

Ahdistuneisuuteen saattavat vaikuttaa aiemmat elämänkokemukset erilaisine menetyksineen ja pelkoineen. Ahdistus voikin tuntua eräänlaiselta valmiustilalta: ihminen tarkkailee herpaantumatta ympäristöään ja itseään ja pelkää jotain pahaa tapahtuvan.

Monesti ihmiset pystyvät näkemään oman ahdistuksensa taustalla jonkin syyn, kuten työkiireet, ongelmat parisuhteessa tai jostain muusta syystä jatkuvan stressin alla elämisen. Jos ahdistuksen syyt ovat hahmotettavissa, se saattaa hieman helpottaa omaa oloa. Ahdistuksesta irtipääseminen on myös luultavasti helpompaa, jos ahdistuksen syihin pystytään vaikuttamaan.

Yleistynyttä ahdistuneisuushäiriötä voidaan tehokkaasti hoitaa psykoterapialla ja masennuslääkkeillä. Psykoterapian avulla voidaan yrittää pureutua ahdistuneisuuden syihin ja löytää keinoja päästää irti ahdistuneisuudesta. Joskus ahdistuneisuus ennakoi masennuksen ilmaantumista, joten hoidon hakeminen hyvissä ajoin on tärkeää ja voi ehkäistä masennuksen puhkeamista.