Gå till innehåll

Att spela för att vinna pengar är ett populärt tidsfördriv i Finland. Spel om pengar erbjuder spänning i och en chans att vinna, och många finländare dras till penningspel. Spel är ofta också en social händelse med gemensamma stunder av spänning som skapar en känsla av samhörighet. Att spela på detta sätt ger njutning på många sätt. För de flesta kommer penningspel eller andra spel inte att bli ett problem. Att spela är avkopplande tidsfördriv som inte stör livet.

Riskabla spelvanor kan leda till spelberoende

Om ditt spelande har ekonomiska följder eller påverkar din tidsanvändning är du i risk att utveckla spelberoende, som också kallas hasardspelsyndrom. Spelandet är ändå fortfarande under din kontroll, och du kan stoppa det. Om du spelar mera än du vill är det skäl att agera i tid, eftersom du har en ökad risk att utveckla spelberoende.

Om ditt spelande har blivit okontrollerbart och tvångsmässigt, och du inte kan motstå möjligheten att spela, kan det vara fråga om spelberoende. Du kan intala dig själv att du kan ställa saker till rätta genom att vinna tillbaka pengar, men jakten på följande vinst förvärrar i själva verket alla dina problem.

Ditt spelberoende kan allvarligt skada din ekonomi och dina sociala åtaganden och ditt arbetsliv lider. Mera osynliga men av spelberoendet är psykiskt illabefinnande, ångest och skam. Din självkänsla sjunker och självmordstankar kan uppkomma.

Det finns många orsaker bakom spelproblem

Du har en större risk att utveckla spelberoende om saknar sociala kontakter, lider av psykisk ohälsa, och har god tillgång till spel om pengar. Också ärftligheten kan spela en roll. Spelberoende är vanligare hos män än hos kvinnor.

Spelberoendet kan uppstå till följd av positiv förstärkning, också kallad betingning, eller av psykiska orsaker. Betingning kan uppstå du väljer att spela om pengar för att få bort tankarna från svåra känslor. I slutändan kan det bli så att när en svår känsla kommer upp till ytan väcker det samtidigt en betingad impuls att spela. Psykiska orsaker till spelberoende kan vara till exempel upplevelser av ensamhet eller önskan att fly från verkligheten. De enskilda orsakerna till ett spelberoende är ofta svåra att särskilja och kan ofta vara kombinerade.

Många människor med spelberoende lider samtidigt av andra psykiatriska tillstånd. Samsjukligheten med andra beroendesjukdomar är hög, och många har också depression, olika ångestsyndrom eller aktivitets- och uppmärksamhetsstörning (ADHD).

Egenvård av spelberoende

Om du tror att du kan lida av spelberoende ska du söka professionell hjälp, men du kan också själv bidra till bättre kontroll av spelandet om pengar. Att föra en speldagbok kan hjälpa dig att identifiera ditt spelmönster och risksituationer. Du kan ställa upp realistiska mål för dig själv för att kontrollera ditt spelande. Du kan också söka stöd från kamratstödsgrupper för människor med spelproblem.

Behandling av spelberoende

Spelberoende är en behandlingsbart psykiatriskt tillstånd. Om spelandet har blivit ett problem för dig eller dina närstående finns det hjälp att få. Behandlingen omfattar ofta psykoterapi, i första hand kognitiv beteendeterapi (KBT) med inriktning på spel om pengar.

Läs mera om spelberoende i Psykportens guide.

Sakgranskning: Kristian Wahlbeck, docent i psykiatri