Gå till innehåll

Vertti -gruppverksamheten är utvecklad utgående från Familj och barn i samspel -arbetet. Verttis målgrupp är föräldrar som insjuknat i depression eller bipolär sjukdom och deras barn. Målsättningen är att öka familjens gemensamma förståelse och öppna kommunikation. Vertti-grupperna förverkligas med 10 gruppträffar eller som familjekurs. Vertti-gruppverksamheten är utvecklad inom FinFami Nyland rf. Vertti ingår inte i MIELI Psykisk Hälsa rf:s verksamhet, mera information fås av Bitta Söderblom (bitta.soderblom@kolumbus.fi).