Siirry sisältöön

Kirjallisuutta

Ahto, Anna & Kaski, Satu (2021): Miten kilpaurheilu vaikuttaa lasten ja nuorten henkiseen hyvinvointiin? Liikunta & Tiede -lehti 1/2021.

Appelqvist-Schmidlechner, Kaija ym. (2017): Lapsuusajan kilpaurheilu suojaa psyykkiseltä oireilulta aikuisiällä. Tutkimuksesta tiiviisti 39/2017, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Helsinki.

Arajärvi, Paula & Thesleff, Paula (2020): Suorituskyvyn psykologia. Tieto- ja taitokirja korkeaa suorituskykyä ja hyvinvointia rakentaville.

Avola, Pauliina & Viivi Pentikäinen (2019): Kukoistava kasvatus – Positiivisen pedagogiikan ja laaja-alaisen hyvinvointiopetuksen käsikirja.

Holt, Nicholas (2016): Positive Youth Development through Sport.

Hynynen Sini-Tuuli & Hankonen Nelli (2015): Autonomiaa tukien aktiivisemmaksi? Itsemääräämisen teoria lasten ja nuorten liikunnan edistämisessä. Kasvatus 5/2015.

Liukkonen, Jarmo (2017): Psyykkinen vahvuus. Mielen taitojen harjoituskirja.

Kaufman, Scott (2020): Transcend – The New Science of Self-Actualization.

Knight, Camilla ym. (2018): Sport Psychology for Young Athletes.

Light, Harvey ym. (2021): Applied Positive Pedagogy in Sport Coaching.

Norrish, Jacolyn (2015): Positive Education. The Geelong Grammar School Journey.

Perry, Josephine (2021): I Can: The Teenage Athlete’s Guide to Mental Fitness.

Rollnick, Stephen ym. (2020): Coaching Athletes To Be Their Best. Motivational Interviewing in Sports.

Seligman, Martin (2011): Flourish – A Visionary New Understanding of Happiness and Well-being.

Shorter, Richard (2018): Conversations For The Journey: 40 ways for you to build sporting character.

Tossavainen, Aleksi & Peltonen, Antti (2020): Psyykkinen valmennus.

.

Linkkejä sisältöihin ja verkkokursseille

Linkit aukeavat eri tahojen verkkosivuille

Tukea ja apua eri tilanteisiin

Sekasin-chat on valtakunnallinen keskustelualusta 12–29-vuotiaille. Sekasin-chatissa voit keskustella mieltäsi askarruttavista kysymyksistä tai aiheista nimettömänä ja luottamuksellisesti. Chatissa päivystävät järjestöjen ammattilaiset. > Sekasin-chat

Apuu-chat on valtakunnallinen keskustelualusta 7–15-vuotiaille lapsille.. Ylläpitäjä Sos-lapsikylä.n ylläpitämä > Apuu-chat

MLL:n Lasten ja nuorten puhelin. Vaikeisiin elämäntilanteisiin ei saa jäädä yksin!
Puhuminen ja kirjoittaminen helpottaa oloa. > Lasten ja nuorten puhelin

Et ole yksin -palvelu. Oletko kokenut kiusaamista, seksuaalista häirintää, ahdistelua, väkivaltaa tai mitä tahansa epäasiallista käyttäytymistä urheiluharrastuksessa? Sinulla on oikeus harrastaa urheilua turvassa ja tulla kohdelluksi kunnioittavasti. > Et ole yksin, haluatko jutella

MIELI ry, Tukea Ukrainen kriisin käsittelyyn

MIELI ry, Miten puhua lapsen tai nuoren kanssa järkyttävästä tapahtumasta? > Artikkeli liittyen Vantaan kouluampumiseen

Lisää hyvinvointitaidoista ja lasten ja nuorten mielenterveyden vahvistamisesta MIELI ry:n sivuilla

MIELI: Hyvän mielen taitomerkki on kaikille avoin sähköinen oppimateriaali mielen hyvinvointitaitojen eli mielenterveystaitojen vahvistamiseen peruskoulussa. Sisältöä voi soveltaa myös lasten ja nuorten seuratoimintaan. Aineisto sisältää opettajan ohjeet, joita valmentaja voi hyödyntää. > Hyvän mielen taitomerkin sivu

MIELI: Tietoa mielenterveyden vahvistamisestaLapset ja nuoret

MIELI: Vahvuuspakka. Luonteenvahvuuksien tarkastelu, vahvistaminen ja tietoinen käyttö lisäävät tutkitusti hyvinvointia ja myönteistä itsetuntemusta sekä tukevat tavoitteiden saavuttamisessa. Vahvuuspakka perustuu Martin Seligmanin ja Christopher Petersonin positiivisen psykologian teoriaan luonteenvahvuuksista. > Vahvuuspakan sivu

MIELI ry:n sivuilta löytyy monenlaista aineistoa, joita voi hakea avainsanoilla, esimerkiksi tunnetaidot, itsetuntemus ja mielenterveystaidot.

Suomen Valmentajat, urheilukulttuuri

Meidän urheilu – loistamme yhdessä

Valmentajalla on väliä -kampanja

Verkkokursseja valmentajille

Vastuullinen valmentaja -verkkokurssi: Olympiakomitean uutinen verkkokurssista ja linkki verkkokurssille.

Väestöliiton Et ole yksin -verkkokoulutus valmentajille ja muille urheiluseuroissa toimiville antaa välineitä puuttua epäasialliseen käytökseen, häirintään ja väkivaltaan. Koulutuksessa käydään läpi aiheita kuten henkinen ja fyysinen väkivalta ja kiusaaminen, seksuaalinen häirintä, lapsiin kohdistuvat seksuaalirikokset, lastensuojelu ja itsemääräämisoikeutta vahvistava valmennus. > Et ole yksin -verkkokoulutus

Suomen urheilun eettinen keskus, Puhtaasti paras -verkkokoulutus

Mannerheimin Lastensuojeluliitto, Reilusti urheiluryhmässä -verkkokurssilla tarkastellaan, miten urheiluryhmiin rakennetaan turvallista ilmapiiriä, ehkäistään loukkaavaa kohtelua ja kiusaamista sekä huomioidaan yhdenvertaisuuskysymykset. Kurssilla tarkastellaan myös, miten valmentaja saa seuralta tukea vaikeissa tilanteissa. > Reilusti urheiluryhmässä -verkkokurssi

Lasten ja nuorten urheilu

Suomen Olympiakomitea, Lasten ja nuorten urheilun 10 laatulupausta

Miten ehkäistä drop out -ilmiötä. Materiaali: Keep Youngsters Involved

ICOACHKIDS is a non-profit global movement. It’s our mission to help kids get the most out of sport – because kids were made to play, but many stop before they’ve even had a chance to start. > I Coach Kids

Psyykkisen valmennuksen materiaaleja nuorille

Yläkoulutoiminta (sivun lopussa), Olympiakomitea

Nuoren urheilijan vanhemmille

MIELI ry:n materiaalit urheilevan nuoren vanhemmille

Suomen Olympiakomitea Kasvata urheilijaksi -materiaali

Syömishäiriöistä

Syömishäiriökeskus. Oman elämänsä urheilija -projektia toteutetaan urheilijoiden häiriintyneen syömisen ja syömishäiriöiden ennaltaehkäisemiseksi ja niiden hoitomallin kehittämiseksi. Projektilla halutaan lisätä syömishäiriötietämystä urheiluyhteisöissä ja poistaa syömishäiriöihin liittyvää stigmaa, jotta niistä voitaisiin tulevaisuudessa puhua avoimemmin ja hoitoa tarvitsevat pääsivät nopeammin hoidon piiriin. > Oman elämänsä urheilija

Lisälukemista

Terve koululainen, Liikunta ja tunteet