Siirry sisältöön
Mielenterveystaidot osana koulun arkea

Oppilas voi hyvin turvallisessa ryhmässä, jossa hän kokee tulevansa nähdyksi ja kuulluksi ja jossa hän oppii mielenterveystaitoja kuten tunne-, tietoisuus- ja kaveritaitoja.

Koululaisen mielenterveystaidot

Mielenterveystaitoja voidaan opetella oppilaiden kanssa päivittäin niin koulussa opetuksen ja yhdessä olemisen hetkissä kuin kotonakin.

Koululaisen tunnetaidot

Tunteet ovat koulun arjessa aina läsnä. Tunteet salliva ilmapiiri on mielen hyvinvoinnille tärkeää. Sen lisäksi tunteet auttavat oppimisessa.

Kouluikäisen tunne- ja vuorovaikutustaitojen tukeminen kotona

Kouluikäinen harjoittelee tunne- ja vuorovaikutustaitoja kotona perheenjäsenten kanssa. Sen lisäksi taidot kehittyvät koulussa ja vapaa-ajalla.

Yksinäisyyden siirtyminen vanhemmalta lapselle voidaan ehkäistä

Varhaisnuoruuden ihmissuhteita vahvistettaessa on kiinnitettävä huomiota lasten tunne- ja vuorovaikutustaitojen tukemiseen koulussa ja vanhemmuuden tukemiseen perheissä. Keskeistä on ehkäistä yksinäisyyden siirtyminen sukupolvelta toiselle.

Ennätysmäärä tukea nuorten mielen hyvinvointiin

Pitkittynyt kriisiaika on kuormittanut nuorten hyvinvointia niin, että voimme puhua jo mielenterveyskriisistä. Koronapandemia heikensi nuorten hyvinvointia, mutta pahoinvointi oli kasvussa jo ennen eristäytymisaikaa. Hälyttävässä tilanteessa MIELI ry ja Sekasin-chat ovat tehostaneet nuorten mielen hyvinvoinnin tukea Pidä huolta -kampanjassa kerättyjen varojen voimin.