Siirry sisältöön
Mielenterveystaidot osana koulun arkea

Oppilas voi hyvin turvallisessa ryhmässä, jossa hän kokee tulevansa nähdyksi ja kuulluksi ja jossa hän oppii mielenterveystaitoja kuten tunne-, tietoisuus- ja kaveritaitoja.

Yläkoulun aloitus

Yläkouluikäisten nuorten käsikirjoittamissa videoissa kerrotaan, mitä olisi hyvä tietää seitsemännen luokan alkaessa.

Koululaisen mielenterveystaidot

Mielenterveystaitoja voidaan opetella oppilaiden kanssa päivittäin niin koulussa opetuksen ja yhdessä olemisen hetkissä kuin kotonakin.

Koululaisen tunnetaidot

Tunteet ovat koulun arjessa aina läsnä. Tunteet salliva ilmapiiri on mielen hyvinvoinnille tärkeää. Sen lisäksi tunteet auttavat oppimisessa.

Kouluikäisen tunne- ja vuorovaikutustaitojen tukeminen kotona

Kouluikäinen harjoittelee tunne- ja vuorovaikutustaitoja kotona perheenjäsenten kanssa. Sen lisäksi taidot kehittyvät koulussa ja vapaa-ajalla.

Yläkoulun aikuisille

Miten yläkoulun aikuiset voivat omalla toiminnallaan edistää turvallista ilmapiiriä oppilaiden keskuudessa? Havaintoja ja käytännön vinkkejä ja harjoituksia koulun henkilökunnan tueksi.

Koulun mielenterveyttä edistävä toimintakulttuuri

Koulun mielenterveyttä edistävä toimintakulttuuri rakentuu pitkäjänteisellä yhteisöllisellä työllä, jossa jokainen kouluyhteisön jäsen on tärkeä.

Opettajakoulutus on avain oppilaiden mielen hyvinvoinnin vahvistamiseen

Koulun perustehtävä on antaa hyvät valmiudet opiskeluun, työntekoon ja yhteiskunnan jäsenenä toimimiseen. Koululaisen ja opiskelijan on opittava lukemaan, laskemaan ja kirjoittamaan, hankkimaan ja käsittelemään tietoa mutta myös toimimaan osana yhteisöä ja kestämään vastoinkäymisiä.