Siirry sisältöön
Mielenterveystaidot osana koulun arkea

Oppilas voi hyvin turvallisessa ryhmässä, jossa hän kokee tulevansa nähdyksi ja kuulluksi ja jossa hän oppii mielenterveystaitoja kuten tunne-, tietoisuus- ja kaveritaitoja.

Koululaisen mielenterveystaidot

Mielenterveystaitoja voidaan opetella oppilaiden kanssa päivittäin niin koulussa opetuksen ja yhdessä olemisen hetkissä kuin kotonakin.

Koululaisen tunnetaidot

Tunteet ovat koulun arjessa aina läsnä. Tunteet salliva ilmapiiri on mielen hyvinvoinnille tärkeää. Sen lisäksi tunteet auttavat oppimisessa.

Kouluikäisen tunne- ja vuorovaikutustaitojen tukeminen kotona

Kouluikäinen harjoittelee tunne- ja vuorovaikutustaitoja kotona perheenjäsenten kanssa. Sen lisäksi taidot kehittyvät koulussa ja vapaa-ajalla.

Miten koulumme ehkäisee vihapuhetta ja syrjintää?

Venäjän hyökkäys Ukrainaan on herättänyt lapsissa, nuorissa ja aikuisissa monenlaisia tunteita: levottomuutta, pelkoja, ahdistusta, jopa vihaa. Psykologisen turvallisuuden tunteen vahvistaminen on nyt yksi koulun tärkeimmistä tehtävistä.