Siirry sisältöön

Mielenterveys on voimavara, jonka keräämiseen ja käyttämiseen tarvitaan taitoja. Hyvinvoivan mielen ominaisuuksia ovat muun muassa riittävä itsetunto, kyky tunnistaa ja ilmaista tunteita sekä taito luoda ja ylläpitää ihmissuhteita. Mielenterveystaitoja harjoittelemalla vahvistetaan lisäksi selviytymistaitoja ja kykyä sietää arjen pettymyksiä.

Mielenterveystaitoja voidaan opetella oppilaiden kanssa päivittäin niin koulussa opetus- ja yhdessäolo hetkissä kuin kotonakin. Koululaisen mielenterveystaidot on jaettu kymmeneen osa-alueeseen, jotka on koottu oheiseen tienviittamalliin.

Koululaisen mielenterveystaidot
Mielenterveystaidot on jaettu kymmeneen alueeseen.
  • Tietoisuustaidot ovat kehon ja mielen viestien kuuntelua. Rauhoittuminen ja tietoinen läsnäolo ohjaavat omien tunteiden tunnistamiseen ja niiden hyväksyvään havainnointiin. Tietoisuustaidot keventävät mielen kuormitusta sekä auttaa stressinhallinnassa.
  • Turvaverkon ja selviytymiskeinojen vahvistaminen auttavat arjen pienemmistä ja isommistakin huolista selviytymisessä. Selviytymiskeinoja voidaan myös opetella. Jokainen tarvitsee oman turvaverkon, jonka jäsenet ovat tukena niin iloissa kuin suruissa.
  • Turvataitojen avulla pidetään huolta omista rajoista ja fyysisestä koskemattomuudesta.
  • Hyvä arki on hyvinvoinnin perusta. Arjen valinnoilla, kuten riittävällä unella, ravinnolla ja liikunnalla, voi vahvistaa mielenterveyttä.
  • Tärkeä osa mielenterveystaitoja on arvostava kohtaaminen ja jokaisen ihmisen yksilöllisyyden ja yhdenvertaisuuden ymmärtäminen. Omien vahvuuksien tiedostaminen vahvistaa itsetuntemusta ja itsetuntoa.
  • Mielenterveyttä tukee tunne siitä, että kuuluu johonkin ryhmään ja on sen arvostettu jäsen. Hyvät kaveritaidot auttavat luomaan ystävyyssuhteita ja toimimaan ryhmässä.
  • Tunteiden kohtaaminen ja hyväksyminen ovat keskeinen osa mielen hyvinvointia. Tunnetaidot, kuten empatiakyky, ohjaavat käyttäytymistä ja vuorovaikutustilanteita.
  • Arvojen, asenteiden ja eettisten valintojen pohtiminen tukevat mielenterveyttä. Osallistuminen ja vaikuttaminen omiin ja yhteisön asioihin edistävät elämänhallintaa ja hyvinvointia sekä vahvistavat tunnetta omasta merkityksellisyydestä.
  • Unelmien avulla katsotaan kohti toiveikasta tulevaisuutta. On tärkeää saada kokemuksia siitä, että elämä kantaa.