Siirry sisältöön

Yläkouluun siirtyminen on uusi vaihe nuoren elämässä. Se voi tuottaa innostuksen ja odotuksen lisäksi jännitystä, pelon tunteita ja stressiä. Tiedon saaminen ja kokemusten jakaminen vertaisten kanssa ovat hyviä keinoja saada tukea uuteen elämänvaiheeseen.  

Alla oleva videosarja on tehty helpottamaan seitsemännen luokan aloittamista. Joukko yläkouluikäisiä nuoria pohti omaa siirtymistään alakoulusta yläkouluun. Esille nousi monenlaisia muistoja, mielikuvia ja tunteita. Nuoret välittävät videoilla omin sanoin kokemuksiaan ja tuntemuksiaan siitä, mitä olisi hyvä tietää seitsemännen luokan alkaessa.  

Nuoret käsikirjoittivat videot itse, esittivät toiveensa kuvauskulmista ja -paikoista sekä siitä, miten he haluavat tuoda asiat esille. Videoilla kuuluu nuorten ääni.

Elämässä eteen tulevat vaativat hetket, niin pienet kuin suuretkin, voivat kuormittaa mielenterveyttä. Mielenterveyden vahvistaminen parantaa kykyä selvitä erilaisista haasteista ja vastoinkäymisistä, joita jokainen elämässään väistämättä kohtaa.

Nuoret tarvitsevat apua ja keinoja uusien tilanteiden kohtaamiseen ja niissä syntyvien tunteiden käsittelyyn. Hyvinvointia voi edistää pienilläkin asioilla ja arkisin tavoin. Tuen pyytäminen ja saaminen on ollut videossa esiintyville nuorille keskeinen hyvinvointia lisäävä tekijä.  

Nuoret toivovat arvostavaa ja kiireetöntä kohtaamista, jossa keskustelee ihminen ihmiselle – ei opettaja oppilaalle. Koulussa saadun myönteisen palautteen, kannustuksen ja tuen he kokevat merkityksellisenä paitsi opiskelumotivaatiolle myös hyvinvoinnille. Lisäksi nuoret toivovat opettajilta tunnetaitoja, paljon oppilaiden osallistamista, jotta he voisivat kokea aitoa osallisuutta.

Uusia juttuja seiskaluokalla

Jaksamisvinkkejä seiskalle

Viisi vastausta seiskaluokasta

Fiiliksiä seiskaluokasta