Gå till innehåll

En välfungerande vardag främjar psykisk hälsa

Även om vardagen ibland känns tung, kan små handlingar stärka välbefinnandet. Vad är det som fungerar bra och vad behöver förändras i vardagen?

Dagsrytm och måltider

Det finns ingen enkel, entydig modell för en välfungerande vardag, men en regelbunden dagsrytm och fasta måltider ger trygghet och förutsägbarhet för barnet. Föräldrar kan också dra nytta av rutinerna som minskar beslutsångest kring ätande, sömn och utomhuslek. Vardagens rutiner bidrar positivt till psykisk hälsa.

Sömn och vila

Det är vanligt att olika faser i barns utveckling påverkar sömnen. Även om barnen sover bra kan stress och bekymmer göra det svårare för vuxna att sova. Man kan lugna sinnet genom andningsövningar eller genom att skriva ner sina bekymmer när de dyker upp. Om sömnsvårigheterna fortsätter är det klokt att söka hjälp från barnavårdscentralen eller andra social- och hälsovårdstjänster.

Känslohantering

Att lära sig identifiera och acceptera sina känslor är viktigt. Med mindre barn kan man använda MIELI rf:s Känslorobot. För ungdomar finns materialet Känslornas berg- och dalbana, som hjälper till att sätta ord på känslor. Familjen kan tillsammans öva avslappningsmetoder och andningsövningar med MIELI rf:s video, Tara och den gnistrande skogen. Ofta gynnar dessa övningar även vuxna.

Motion och fritid

Motion behöver inte alltid vara organiserade träningspass. Kanske kan man gå till dagis, skolan eller jobbet och sedan ta en promenad till närmaste park efter middagen. Kostnadsfria aktiviteter, som att röra sig i naturen, läsa eller lyssna på musik, ger en paus från skärmar och vardagens måsten. Lek och kreativitet kan lätta upp vardagens rutiner.

Sociala relationer

Alla har ett behov av att vara i kontakt med andra och tillhöra en grupp. Närvaro i stunden och samtal om dagens händelser är en viktig del av välbefinnandet. Att dela både med och motgångar med en vän, arbetskamrat eller granne brukar göra det lättare att klara vardagens utmaningar. När livssituationen tillåter kan man också själv engagera sig i frivilligarbete och hjälpa andra. Små handlingar kan ha stor inverkan.

Livet är en balansgång. Genom att använda MIELI rf:s Må bra-hand eller delta i samtal med professionella, som använder Föra barnen på tal® -metoden, kan man identifiera styrkor i vardagen och hitta pusselbitar som stöder den psykiska hälsa och gör en redo att möta vardagen. 

MIELI Psykisk Hälsa Finland rf:s material Må bra-handen och inslag av Föra barnen på tal® -samtalen har använts i denna text.

Kontakta oss

Minna Lindström

Sakkunnig, Projektet Välmående barnfamiljer
+358 40 357 2758
fornamn.efternamn@mieli.fi

Anna-Lena Sahlström

Projektledare, Projektet Välmående barnfamiljer
+358 40 482 9179
fornamn.efternamn@mieli.fi


Innehållet ingår i följande teman: