Gå till innehåll

Känslorobot för barn

Känsloroboten är ett verktyg för känslofostran. Man kan skapa en egen robot hemma, inom småbarnspedagogiken eller på lågstadiet.

Med hjälp av känsloroboten kan man öva på känslofärdigheter  hemma, inom småbarnspedagogiken eller på lågstadiet. Roboten kan användas till känna igen och namnge känslor. Med hjälp av kontrollen kan man visa hur känslorna ändrar över tid. Barnet kan vrida på kontrollen enligt styrkan av känslan. Känsloroboten hjälper barnet att märka att känslor kommer och går samt att det går att lära sig känsloreglering.

Man kan ge ett namn åt roboten i den egna gruppen. Känsloroboten kan vara en del av morgoncirkeln. Den kan finnas framme hela tiden. Barnet kan vända sig till känsloroboten när hen upplever att hens förmåga att namnge eller uttrycka känslan inte räcker till.

Bruksanvisning

Skriv ut roboten i A3 eller A4 storleken. Limma bilden på en kartonglåda eller på stark kartong och klipp ut de runda kontrollerna. Fäst i stället korkar från mjölk eller saftkartonger. Korkarna skall ha kvar sin ”hals”. Rita korkarna svarta pilar och roboten är färdig.

Du kan skriva ut roboten i färg eller i svartvitt, den svartvita kan barnet färga själv.  

Sidan har redigerats 28.11.2022


Innehållet ingår i följande teman: