Gå till innehåll

Tecknade serier som kan användas i undervisning eller på föräldrakvällar

Med hjälp av dessa serier, som man själv kan fylla i, kan man behandla spelandet, användning av internet och mobbning.

Serierna man själv kan fylla ger möjlighet att behandla och diskutera mobbning, spelande och trygg användning av internet, på ett som främjar delaktighet. Deltagarna skapar sina egna tolkningar av konfliktsituationerna genom att fylla i pratbubblorna. Berättelserna som förds, kan delas som bilder, hörspel eller teater.

Serierna kan också användas på föräldrakvällar. Vårdnadshavarna jobbar i små grupper och fyller i serierna. Resultaten visas åt alla. Man kan jämföra serierna och tolkningarna som eleverna har gjort med de som vårdnadshavarna har gjort och diskutera kring dem. Vårdnadshavarnas gemensamma diskussion är stöd av andra i samma situation och ger en möjlighet att skapa gemensamma riktlinjer. Tid som man spenderar på sociala medier, tvivelaktigt innehåll på internet, mobbning på sociala medier och uteslutning är teman som väcker oro hos de flesta föräldrar. 

Illustratör: Taija Turkumäki

Sidan har redigerats 29.12.2022


Innehållet ingår i följande teman: