Siirry sisältöön

Sarjakuvia opetukseen ja vanhempainiltoihin

Täydennettävien sarjakuvien avulla käsitellään pelaamista, internetin käyttöä ja kiusaamista.

Täydennettävät sarjakuvat tarjoavat mahdollisuuden käsitellä kiusaamista, pelaamista ja turvallista internetin käyttöä osallistavasti. Osallistujat luovat omat tulkintansa sarjakuvan ristiriitatilanteista lisäämällä puhekuplia. Syntyneet tarinat voidaan jakaa kuvina, kuunnelmina tai näytelminä.

Sarjakuvia voi hyödyntää opetuksen lisäksi vanhempainilloissa. Huoltajat täydentävät sarjakuvan pienryhmässä keskustellen ja tuotokset jaetaan heijastamalla ne näkyviin. On mielenkiintoista vertailla oppilaiden ja vanhempien tulkintoja ja herätellä keskustelua kuvan aiheesta. Huoltajien yhteinen keskustelu on paitsi vertaistukea myös yhteisten suuntaviivojen hakemista. Sähköisissä medioissa vietetty aika, internetin kyseenalaiset sisällöt, some-kiusaaminen ja porukan ulkopuolelle jääminen ovat teemoja, jotka herättävät useimmissa vanhemmissa huolta.

Kuvittaja: Taija Turkumäki

Tavoite: oppilas ymmärtää, miltä kiusatuksi ja ulkopuolelle jätetyksi tuleminen tuntuu ja harjoittelee kiusaamiseen puuttumista.

Työskentely voidaan tehdä joko koko luokan kesken tai pienryhmissä.

1. Valitaan sarjakuva joko some-kiusaamisesta tai ulkopuolelle jättämisestä.

2. Tutustutaan päällisin puolin sarjakuvan ristiriitatilanteeseen ja annetaan sen henkilöille nimet.

3. Täydennetään puhekuplat ja laaditaan tarina siitä, mitä on tapahtunut ennen tilannetta, mitä tunteita tilanne henkilöissä herättää ja miten ristiriita ratkaistaan.

4. Näytellään tarina. Jos opettajalla on draamaosaamista, hän voi jäädyttää tilanteen still-kuvaksi ja ryhmä tulkitsee tilanteen herättämiä tunteita ja ajatuksia.

5. Keskustellaan tilanteen herättämistä ajatuksista ja omakohtaisista kokemuksista. Mitä jokainen meistä voi tehdä kiusaamisen ehkäisemiseksi?

Sivua muokattu 23.4.2024

Ota yhteyttä

Riikka Nurmi

Asiantuntija, Varhaiskasvatus ja koulut -yksikkö
+358 40 678 7392
etunimi.sukunimi@mieli.fi


Sisältö liittyy seuraaviin aihealueisiin: