Gå till innehåll

MIELI rf och Sekasin-chatten är redo för Stafettkarnevalen

MIELI rf och Sekasin-chatten deltar för första gången på Stafettkarnevalen med eget tält. Där kan barn och unga bekanta sig med Sekasin-chatten och få en tatuering för dagen. Vuxna kan hämta affisch och samtala om välbefinnande i skolan och idrottsföreningen.

Sekasin-chatten erbjuder stöd för unga

Behovet för samtalsstöd har stadigt ökat de senaste åren och den här våren har inte varit ett undantag. Ångest, utmattning och problem med ätandet är samtalsämnen som allt oftare får unga att vända sig till lättillgängliga och anonyma lågtröskeltjänster. Behovet att få prata på sitt eget modersmål om vad som tynger är uppenbart. På Sekasin-chatten kan unga 12–29 år komma och prata om vad som helst som tynger dem på svenska.

Sekasin-chatten är öppen varje dag klockan 15–19, förutom på röda dagar. På Sekasin jourar professionella inom social-, hälso- och ungdomsbranschen samt utbildade frivilliga.

Välbefinnande i idrott för barn och unga (Vibu)

Träning som stärker det psykiska välbefinnandet skapar en stabil grund för de unga inom såväl idrott, motion och allmänt i livet. I en trygg verksamhetsmiljö blir en ung idrottare accepterad som den hen är och kan visa sina känslor, uttrycka sina tankar samt misslyckas, lära sig av sina misstag och försöka igen.

Vibu-webbkurserna ger tränaren konkreta redskap att användas i idrottsträningen. Materialet är särskilt riktat till verksamhet för 10–15-åringar. Det kan anpassas för olika åldersgrupper. Tränaren kan främja de unga idrottarnas psykiska välbefinnande även med små handlingar.

Må bra-handens faktorer påverkar psykisk hälsa

På Stafettkarnevalen får alla ta del av Må bra-handen, en av våra mest använda material. Den finns som bilaga i programbladet och i tältet kan vuxna hämta en affisch för sitt lag. Syftet med Må bra-handen och tillhörande övning är att utmana oss att tänka på sådant som påverkar vår psykiska hälsa.

Precis som fysisk kondition kan även den psykiska hälsan stärkas. Ett välmående psyke gör det lättare att orka med vardagen och stöder allmänhälsan. Den psykiska hälsan påverkas av många faktorer, såsom trygga mellanmänskliga relationer, framtidsdrömmar eller balans mellan vila och påfrestning.

Ladda ner frågeformuläret.

En bra vardag är grunden till att vi ska må bra. Vi kan påverka vår psykiska hälsa genom de val vi gör varje dag. Men ibland fylls livet av stress eller oro och vi kanske inte kommer ihåg att ta hand om oss själva. Det påverkar hur vi förhåller oss till andra eller hur kraftigt vi reagerar på motgångar.

Är man hungrig blir man kanske irriterad och när man är trött orkar man ofta inte koncentrera sig. Alla våra val påverkas också av våra värderingar, som styr det som är viktigt för oss och hur vi spenderar vår tid. Handen på bilden har fyllts med alla de saker som påverkar vårt mående. Allt det här är sådant som du själv kan påverka!

Fundera på förra veckan. Lyft upp din hand framför dig och gå ett finger i taget genom handen och fundera på om du skulle svara ja eller nej på fingrarnas frågor. Om du mestadels svarade ja på fingrets frågor, lämna fingret i fråga upprätt. Om du mestadels svarade nej, fäller du ned fingret.  Kolla slutligen hur många fingrar du ännu håller upp.

Ta upp en penna och testa att skriva din namnteckning på ett papper med de fingrar du håller upp. Ser din underskrift ut som din egen? Fint om den gör det! Om inte, vad kunde du satsa på under den kommande veckan för att flera fingrar ska förbli räta?

I tältet hittar du också Stationens Barn r.f. Evenemangs koordineringen sköts av projektet Välmående barnfamiljer (2023-2025) med stöd av Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne.

Sidan har redigerats 9.7.2024

Kontakta oss

Anna-Lena Sahlström

Projektledare, Projektet Välmående barnfamiljer
+358 40 482 9179
fornamn.efternamn@mieli.fi

Minna Lindström

Sakkunnig, Projektet Välmående barnfamiljer
+358 40 357 2758
fornamn.efternamn@mieli.fi


Innehållet ingår i följande teman: