Gå till innehåll

Psykisk hälsa är en central del av människans välbefinnande och hälsa. Den är lika viktig för alla åldrar. Psykisk hälsa är en resurs och att kunna stärka den är en livskunskap som hjälper människan att möta utmaningar i vardagen.

Syftet med projektet är att stärka kompetensen i psykisk hälsa hos föräldrar och dem som arbetar med barn och unga. Primära målgrupper är professionella inom småbarnspedagogik och grundskola, idrott och hobbyverksamhet, barnrådgivning och elevhälsa samt föräldrar.

MIELI rf har under mer än 20 år arbetat aktivt med att främja psykisk hälsa hos barn och ungdomar genom att utveckla material och utbildningar, delta i viktiga diskussioner och svara på aktuella behov. Genom engagemang i nätverk och samarbete med andra aktörer sprider projektet material och utbildningar för psykisk hälsa i Svenskfinland. Vi ställer också upp som sakkunniga i olika svenskspråkiga sammanhang.

Projektet Välmående barnfamiljer (2023-2025) stöds av Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne.

Utbildningar