Gå till innehåll

En bra vardag för barn. Loggbok för föräldrar

Loggboken "En bra vardag för barn" är ett redskap för föräldrar och volontärer som arbetar med barn och familjer. Loggboken stöder reflektion om familjens vardag ur barnets synvinkel. Man tar fasta på familjens styrkor och sårbarheter och kan därmed förebygga problem.
Loggbokens pärmbild med en stiliserad segelbåt

Loggbokens innehåll

Loggboken öppnar upp begrepp som generationsöverbyggande, utvecklingsmiljöer, resiliens och gemensam förståelse. Loggboken tar upp hur föräldraskapet förändras när barnet utvecklas, olika känslor samt vilka saker en fungerande vardag består av.

I loggboken finns utrymmer för att göra upp en handlingsplan för att stärka och stöda barnets positiva utveckling.

Loggboken fås under utbildningen En bra vardag för barn

Loggboken delas ut på utbildningen En bra vardag för barn, som riktar sig till frivilliga som arbetar med barn och familjer.

Loggboken finns också tillgänglig på nätsidorna och kan skrivas ut.

Sidan har redigerats 22.9.2021


Innehållet ingår i följande teman: