Gå till innehåll

Kort för positiva minnen

Kort för positiva minnen passar både när man jobbar parvis och i grupp. Korten är speciellt avsedda för äldre men de passar lika bra för yngre åldersgrupper. Kortens frågor uppmuntrar till att berätta om härliga stunder, glada minnen och egna styrkor.
Utgivare:
MIELI rf
Publicerad:
2016
Omfattning:
46 kort

Genom att minnas kan man plocka fram resurser, stärka positiva känslor och hitta nya sätt att förhålla sig till det liv man levt. I bästa fall är ihågkommandet en berikande upplevelse som helar och gör livet mera meningsfullt och som stärker den egna identiteten. Kortens frågor uppmuntrar till att berätta om härliga stunder, glada minnen och egna styrkor. Att minnas de gånger man lyckats, upplevt glädjefulla händelser och träffat härliga människor gör en på gott humör och det återupplivar de styrkor och färdigheter man lärt sig genom livet.

Kort för positiva minnen passar både när man jobbar parvis och i grupp. Korten är speciellt avsedda för äldre men de passar lika bra för yngre åldersgrupper. Kort för positiva minnen har arbetats fram av MIELI rf inom ramen för projektet Mirakle och i samarbete med äldre.

Sidan har redigerats 1.10.2022


Innehållet ingår i följande teman: