Gå till innehåll

”Men ibland när man känner sig så ofullkomlig är det bara det att man är ung”, har författaren Italo Calvino skrivit (Den tudelade visconten).

Var och en av oss har perioder i livet då vi mår riktigt dåligt. I ungdomen förstärks de här känslorna eftersom unga människor ännu inte har någon erfarenhet av hur man tar sig igenom jobbiga situationer i livet, som till exempel en skilsmässa eller ett dödsfall. De jobbiga känslorna går över efter en tid, men i stunden kan de kännas både outhärdliga och oöverkomliga. Om du är helt ensam med dina känslor och tankar kan det vara svårt att få syn på några utvägar.

Ångest är ett känslotillstånd som påminner om rädsla och för en ung människa kan det ofta  vara svår att identifiera vad den handlar om. Genom att prata med en vuxen kan ni tillsammans komma underfund med varför du känner dig ångestfull eller är rädd. Det är vanligt att unga människor känner ångest och det är i allmänhet övergående. Om din ångest blir så stor att den förorsakar handlingsförlamning eller lidande är det fråga om ett ångestsyndrom.

Ditt illamående kan handla om många olika saker

Många olika slags känslor och situationer kan ligga bakom ditt illamående. Någon kan få ångest på grund av klimatförändringen, någon annan av upplevelser i skolan. Om du är mobbad eller har andra svårigheter med skolan, om dina relationer med människor är trassliga, då kan du känna ångest.

Det är fullt mänskligt och en del av livet att känna ångest. Ångesten har till uppgift att varna dig för hotfulla situationer. Var och en av oss kan känna oro, ängslan och ångest ibland. Om vi har för mycket jobb eller är stressade på grund av ett läkarbesök eller ett framträdande inför publik eller om vi står inför omvälvande förändringar i livet, som att göra slut med sin partner eller börja studera eller kanske flytta hemifrån, kan vi känna både ångest och rädsla. I en ung människas liv är de här känslorna ändå fullt normala och vanliga.

Vad du kan göra för att må bättre

Det är viktigt att du talar om din ångest med någon som du har förtroende för, trots att det kan kännas svårt att föra saken på tal eller söka hjälp. Men ett enda samtal kan ibland skänka  stor lättnad.

Det är ändå inte alltid möjligt att prata med någon och ibland kan det kännas oöverkomligt svårt att föra saker på tal. I så fall kan du pröva på andra metoder.

Skapa din egen trygga plats

Använd din fantasi till att skapa dig en egen plats där du kan känna dig trygg och dit du alltid kan återvända, både när du är ångestfull men också när du känner dig nöjd och glad. Gör det ofta. På det sättet kan du lära dig att lätt aktivera din fantasiplats vid behov.

Andas

Andas medvetet en stund. Genom att andas medvetet kan du lugna dig själv. Pröva till exempel på att andas in och ut djupt och långsamt några gånger. En lång utandning lugnar både kroppen och sinnet. Träna medveten andning genom att lyssna på Oiva-programmets andningsövning.

Promenera eller gör något annat fysiskt

Gå ut och promenera eller gör andra fysiska övningar. För en del kan fysiska övningar vara till hjälp när man känner sig känslomässigt omtumlad. En promenad i en lugnande skog eller en fysisk övning som gör dig andfådd kan lätta på känslor av svårmod. Kolla också våra virtuella vandringar i skogen.

Musik

Lyssna på din favoritmusik. Musik har en lugnande inverkan på sinnet. Den kan ta dig till helt andra känslolägen och för en stund ge dig utrymme för positivare tankar och känslor.

Om du behöver samtalshjälp