Gå till innehåll
Psykiskt våld är misshandel

Psykiskt våld kan vara svårt att identifiera eftersom det inte lämnar några fysiska skador. Offret för psykiskt våld kan ha svårt att inse kränkningarna och söka hjälp.

Att bli utsatt för våld skadar sinnet

Att bli utsatt för våld är en traumatisk upplevelse. Fysiskt våld orsakar både psykiska och fysiska skador.

Våld i nära relationer

Våld i nära relationer, till exempei i familjen eller i parrelationen, är inte bara fysisk misshandel, utan omfattar ofta även psykiskt våld.