Siirry sisältöön
Henkinen väkivalta satuttaa sisältäpäin

Henkisellä väkivallalla tarkoitetaan väkivaltaa, joka ei toteudu fyysisessä muodossa. Sitä voi olla vaikea tunnistaa, sillä siitä ei jää fyysisiä vammoja. Henkiseen väkivaltaan ei myöskään aina osata hakea apua.

Väkivalta satuttaa

Väkivallan kohteeksi joutuminen on traumaattinen kokemus. Henkisen haavoittumisen ohella fyysinen väkivalta voi aiheuttaa vakavia ruumiillisia vammoja.

Lähisuhdeväkivalta tuo pelon perheeseen

Lähisuhdeväkivallaksi kutsutaan perheessä tai ihmissuhteessa tapahtuvaa väkivaltaa. Fyysisen pahoinpitelyn lisäksi siihen liittyy usein henkistä väkivaltaa.