Siirry sisältöön

Henkistä väkivaltaa on monenlaista ja eriasteista. Henkinen väkivalta voi olla esimerkiksi eristämistä, välinpitämätöntä kohtelua ja haukkumista tai väkivallalla uhkailua ja pelottelua. Henkisen väkivallan seuraukset ovat psyykkisiä. Tyypillistä on pelko väkivallan tekijää tai tekijöitä kohtaan, ahdistuksen, arvottomuuden ja syyllisyyden tunteet. Henkinen väkivalta voi pitkään jatkuessaan vahingoittaa syvästi esimerkiksi turvallisuuden tunnetta ja itsetuntoa sekä aiheuttaa masennusta ja vääristää minäkuvaa.

Henkistä väkivaltaa saattaa olla myös perheen sisällä. Fyysisen pahoinpitelyn sijaan tai sen lisäksi puoliso tai muu perheenjäsen voi kontrolloida, nimitellä, arvostella ja nöyryyttää toista perheenjäsentä. Myös työpaikka- ja koulukiusaaminen ovat useimmiten henkistä väkivaltaa. Koulukiusaamiseen voi liittyä henkisen väkivallan lisäksi esimerkiksi tönimistä tai lyömistä, mikä on vakavasti otettavaa fyysistä vakivaltaa.


Henkistä väkivaltaa on:

Nöyryyttävä kohtelu, kuten:

  • Syyttely
  • Arvostelu tai aliarvioiminen
  • Haukkuminen tai nimittely
  • Muuten loukkaaminen
  • Välinpitämätön kohtelu

Hallintaan pyrkiminen, kuten:

  • Uhkailu, kiristäminen tai pelottelu

Tarkkailu ja toiminnan rajoittaminen:

  • Perheessä sinun esimerkiksi odotetaan olevan ”tilivelvollinen” kaikista menemisistäsi ja tekemisistäsi puolisollesi etkä saa itse päättää (ikätasosi huomioon ottaen) asioistasi.
  • Vaatimukset tai pakottaminen toimimaan, kuten toinen haluaa, esimerkiksi väkivallalla uhkaamalla.
  • Eristäminen, esimerkiksi ihmissuhteisiin vaikuttamalla tai niitä kieltämällä.

Mitä henkinen väkivalta ei ole?

On myös normaalia, että ihmisten käytös saattaa joskus loukata ja tulemme itsekin loukanneeksi toisia. Emme kuitenkaan aina tarkoita käyttäytymisellämme tai sanoillamme sitä, miten toinen on sen tulkinnut.

Jos huomaa loukkaantuneensa, asiasta kannattaa keskustella ja selvittää, mitä toinen toiminnallaan tarkoitti. On hyvä tuoda esiin, miten itse asian näki. Avoin keskustelu auttaa meitä tuntemaan paremmin toisiamme. Epäselvät ja selvittämättömät asiat saattavat helposti jäädä kaivelemaan.

Huomaamattaan toista loukannut ja muita ihmisiä kunnioittava ihminen usein ymmärtää toisten mahdolliset erilaiset tulkinnat ja on halukas keskustelemaan ja selvittämään asiaa.

Jos koet, että olet joutunut henkisen väkivallan uhriksi, sinun kannattaa hakea apua: