Siirry sisältöön

EU-kompassi keräsi, levitti ja analysoi tietoa Euroopan maiden mielenterveyspolitiikasta ja sidosryhmien toiminnasta. Mielenterveysseura on yksi neljästä organisaatiosta konsortiossa, joka kolmivuotisen hankkeen aikana (2015-18) levitti mielenterveyden yhteistoimen (Joint Action) tuotoksena syntynyttä Euroopan mielenterveyden ja –hyvinvoinnin toimintakehystä (englanninkielinen linkki), sekä seurasi EU:n jäsenmaiden ja sidosryhmien mielenterveystoimia ja –politiikkaa. EU-kompassin toiminta koostui seuraavista osa-alueista:

 • Eurooppalaisten mielenterveyden hyvien käytäntöjen kerääminen
 • Tiedon kerääminen sidosryhmien ja jäsenmaiden mielenterveyden toimista vuotuisen kyselyn kautta
 • Vuotuisen Euroopan mielenterveystoiminnan raportin tuottaminen ja mielenterveysfoorumin järjestäminen
 • Maakohtaisten poikkisektoraalisten mielenterveysseminaarien järjestäminen kaikissa EU maissa sekä Islannissa ja Norjassa hankkeen aikana

Tämän lisäksi EU-kompassi työskenteli läheisessä yhteistyössä EU:n jäsenmaiden hallitusten mielenterveysasiantuntijoiden ryhmän kanssa neljän tutkimuspaperin valmistelussa mielenterveyden eri osa-alueilla. Näistä neljästä paperista työstettiin yhteistyössä hallitusten asiantuntijaryhmän ja kolmannen sektorin sidosryhmien kanssa yhteispäätelmät toimintasuosituksineen.

EU-kompassi keskittyi seitsemään prioriteettialueeseen:

 • masennuksen ehkäisy ja resilienssin edistäminen
 • mielenterveyspalveluiden saavutettavuuden parantaminen
 • avohoidon ja yhteisöpohjaisten mielenterveyspalveluiden edistäminen
 • itsemurhien ehkäisy
 • mielenterveys työpaikoilla
 • mielenterveys kouluissa
 • poikkihallinnollisen lähestymistavan kehittäminen

EU-kompassin tuloksia löytyy hankkeen englanninkielisiltä verkkosivuilta, hyvien käytäntöjen tietokannasta (englanniksi) ja EU-kompassin uutiskirjeesta (englanninkielinen).

Kompassin pohjana oli yli kymmenen vuotta jatkunut mielenterveyden yhteistyö Euroopassa, jossa merkkipaaluina ovat esimerkiksi: