Siirry sisältöön

Sosiaali- ja terveysministerit päättivät EU-neuvoston kokouksessa kesäkuussa 2011 komission ja jäsenmaiden mielenterveyden ja henkisen hyvinvoinnin yhteistoimesta. LUE EU-PÄÄTÖS ASIASTA TÄÄLTÄ. Sosiaali- ja terveysministeriö valitsi MIELI ry:n edustamaan Suomea ja johtamaan osahanketta mielenterveyden huomioimiseksi päätöksenteossa yhteiskunnan eri sektoreilla. MIELI ry:n kehitysjohtaja Kristian Wahlbeck toimi osahankkeen johtajana. Tavoitteena oli kartoittaa, arvioida ja levittää hyviä käytäntöjä yhteiskunnan eri sektoreiden osallistamiseksi mielenterveystyöhön EU:n alueella.

EU:n jäsenvaltioihin tehtiin ensin kysely 2013. Tavoitteena oli selvittää sitä, kuinka mielenterveys huomioidaan päätöksenteossa muilla kuin terveyssektorilla. Kysely suunnattiin hallinnon eri tasoille: paikalliselle, alueelliselle ja kansalliselle sekä eri aloille: työ-, koulutus-, ympäristö- tai oikeusviranomaisille. Osahankkeen kumppanit kokosivat kuvauksia erilaisista käytännöistä.

Hyvä käytäntö voi olla esimerkiksi useamman sektorin välisen yhteistyön työryhmä aluehallinnossa, jossa päätöksenteon vaikutuksia mielenterveyteen ja hyvinvointiin tarkastellaan säännöllisesti. Tai se voi olla sektorien välisenä yhteistyönä toteutettu varhainen tuki lapsille ja heidän vanhemmilleen mielen hyvinvoinnin vahvistamiseksi. Myös yhteiskunnallisten päätösten mielenterveysvaikutusten arviointiin liittyviä hyviä käytäntöjä halutaan edistää. Suomesta on esillä esimerkiksi kuntien sähköinen hyvinvointikertomus.

Kuvattujen käytäntöjen pohjalta tehtiin laaja MIELENTERVEYS KAIKISSA POLITIIKOISSA – RAPORTTI, mikä julkaistiin vuoden 2015 lopussa. Raportissa esitellään tämän osahankkeen rakenteelliset ja sektorien välisen yhteistyön koordinoinnin suositukset. Vuonna 2015 keskityttiin myös kootun tiedon ja hyvien käytäntöjen levittämiseen Euroopan maihin, esimerkiksi kutsumalla sidosryhmiä HELSINGISSÄ JÄRJESTETTYYN KONFERENSSIIN. Lue KONFERENSSIN LOPPUPÄÄTELMÄT. Hyviä käytäntöjä vahvistavaa toimintaa on myös pilotoitu kahdessa osahankkeen kumppanimaassa (Liettua ja Romania). Tutustu yhteistoimeen tarkemmin JOINT ACTION VERKKOSIVUILLA.

Yhteistoimen lopputuotos oli eri osahankkeiden suositusten pohjalta tuotettu EUROOPAN MIELENTERVEYDEN JA HYVINVOINNIN TOIMINTAKEHYS (European Action Framework on Mental Health and Wellbeing), joka julkaistiin yhteistoimen loppukonferenssissa Brysselissä 21.-22.1.2016.

MIELI ry:n vastuulla oleva osahanke julkaisi suositukset neljälle eri yhteiskunnan päätöksentekoalueelle:

Yhteistoimen päättymisen jälkeen MIELI ry osallistui yhteistoimen tulosten juurruttamiseen ja toimintakehyksen levittämiseen EU Compass-hankkeessa 2015-18.