Siirry sisältöön

Mielenterveys- ja päihdetyötä voidaan parantaa ottamalla käyttöön uusia toimivia malleja. MIELI ry:n johtaman YhdessäMielin-hankkeen tavoitteena oli tuottaa tutkittua tietoa toimivista malleista päätöksenteon tueksi. Hanke selvitti ja esitti toimivia ratkaisuja mielenterveys- ja päihdepalveluihin.

Hanke osallisti myös kansalaiset, palveluiden käyttäjät ja heidän omaisensa selvitystyöhön. Keskeinen näkökulma oli uusien ihmislähtöisten toimintamallien mahdollisuuksissa uudistaa mielenterveys- ja päihdepalveluja.

Selvitystyö puolsi vahvasti sitä, että palvelujärjestelmän on muututtava asiakaslähtöisempään suuntaan. Mielenterveys- ja päihdepalvelut tavoittavat ihmisiä parhaiten, kun julkisia palveluja täydennetään palveluiden käyttäjien kokemusasiantuntemuksella ja järjestöjen toiminnalla. Hanke painotti, että nämä näkökulmat on huomioitava sote-uudistuksessa.

YhdessäMielin-hank­e esitti tietopohjaisesti ratkaisuja mielenterveys- ja päihdepalvelujen keskeisiin ongelmiin

Hanke tuotti katsaukset ja suositukset seuraaviin kysymyksiin:

• Mielenterveys- ja päihdeasiakkaiden tavoittaminen palveluihin

• Mielenterveys- ja päihdeasiakkaiden sosiaali- ja terveyspalveluiden yhteensovittaminen

• Kansainväliset kokemukset monituottajamalleista

• Laaja-alainen sote-palvelut ylittävä yhteistoiminta (asuminen, koulutus, työllisyys, osallisuus yhteiskuntaan)

• Eriarvoisuuden vähentäminen palveluiden käytössä

• Palveluiden kustannusvaikutukset

• Mielenterveys- ja päihdetyön avainosoittimet

• Matalan kynnyksen päivystys

YhdessäMielin hankkeen tuotokset

HANKKEEN LOPPURAPORTTI ”TOIMIVAT MIELENTERVEYS- JA PÄIHDEPALVELUT”

MIELENTERVEYS- JA PÄIHDEPALVELUIDEN ONGELMIA VOIDAAN RATKAISTA -KATSAUS

TUTKIMUKSESTA TIIVIISTI: ERIARVOISUUS MIELENTERVEYS- JA PÄIHDEPALVELUISSA

TUTKIMUKSESTA TIIVIISTI: MITEN MIELENTERVEYS- JA PÄIHDEPALVELUT TAVOITTAVAT APUA TARVITSEVAT?

​OTA KANTAA -KANSALAISKUULEMISEN AINEISTO

YHDESSÄMIELIN – UUTISKIRJE, SYYSKUU 2017

YHDESSÄMIELIN  UUTISKIRJE, HELMIKUU 2018

MIELI ry:n kump­pa­nit hank­kees­sa

A-KLINIKKASÄÄTIÖ (yhteyshenkilö Jouni Tourunen)

EVIPRO OY (yhteyshenkilö Lauri Kuosmanen)

KOULUTETUT KOKEMUSASIANTUNTIJAT KOKOA RY (yhteyshenkilö Marjo Kurki)

LONDON SCHOOL OF ECONOMICS AND POLITICAL SCIENCE (LSE) (yhteyshenkilö David McDaid)

ÅBO AKADEMI (yhteyshenkilö Kaarina Reini)