Siirry sisältöön
Mielenterveyspalvelut

Suomessa mielenterveyspalvelujen järjestäminen on hyvinvointialueiden vastuulla. Mielenterveyspalveluita tuottavat lisäksi yksityiset palveluntuottajat ja kolmannen sektorin toimijat eli erilaiset järjestöt.

Psykoterapia

Psykoterapiassa ihminen keskustelee psykoterapeutin kanssa tai terapiaryhmässä asioista, joiden vuoksi hän on hakeutunut terapiaan. Sen avulla pyritään poistamaan tai lievittämään psyykkisiin häiriöihin liittyviä ongelmia.

Toimeentulo ja potilaan oikeudet

Mikäli mielenterveyden häiriöstä kärsivä ei pysty osallistumaan työelämään tai koulutukseen, vaihtoehtona ovat erilaiset tukimuodot. On hyvä olla tietoinen myös potilaan oikeuksista.

Ketkä tekevät mielenterveystyötä?

Mielenterveystyössä toimivien henkilöiden koulutus ja tehtävät poikkeavat toisistaan. Tässä osiossa kuvataan lyhyesti ja yleisellä tasolla mielenterveysalan ammattilaisten nimikkeitä ja tehtäviä.