Siirry sisältöön

Jokaisen meidän arjessa selviytymiseen vaikuttaa taloudellinen toimeentulo. Voit tutustua erilaisiin tukimuotoihin alla olevien linkkien kautta. Toimeentulotukea haetaan kunnan sosiaalitoimesta ja työkyvyttömyyseläkettä omasta työeläkelaitoksesta, muita tukimuotoja Kansaneläkelaitoksesta eli KELA:sta.

Toimeentulon lisäksi on tärkeää tietää omista oikeuksistaan potilaana. Sosiaali- ja terveydenhuollossa potilaan oikeuksia suojaa laki potilaan asemasta ja oikeuksista.

Sinun on pidettävä itse huoli siitä, että saat itsellesi kuuluvat etuudet ja tuet. On hyvin tavallista, että ihmiset eivät ole tietoisia kaikista heille kuuluvista tukimuodoista. Jos elämäntilanne on valmiiksi vaikea, pelkkä tukien hakeminen kaikkine liitteineen ja selvityksineen saattaa tuntua raskaalta. KELA:n henkilökunnalta kannattaa kysyä apua KELA:n myöntämiä tukia haettaessa, he auttavat myös hakupapereiden täyttämisessä.

Tavallisempia mielenterveyskuntoutujille soveltuvia tukimuotoja ovat sairauspäiväraha, osasairauspäiväraha, kuntoutustuki, vammaistuki ja työkyvyttömyyseläke. KELA:sta saat lisää tietoa eri tukimuodoista. Muiden tukien ohella sinulla voi olla oikeus esimerkiksi asumistukeen.

Toimeentulotuki on niin sanottu viimesijainen toimeentulon muoto. Sitä voi saada silloin, kun muut tukimuodot ja/tai tulot ja varat ovat riittämättömät. Toimeentulotukea haetaan kunnan sosiaalitoimesta kirjallisesti ja oikeus siihen selvitetään varallisuus-, tulo-, ja menotositteiden perusteella. Tuen määrä on toimeentulotukilain mukaan määriteltyjen menojen sekä käytettävissä olevien tulojen ja varojen väliin jäävä summa. Toimeentulotuen määrä määritellään siis henkilökohtaisesti. Toimeentulotukeen kannattaa yrittää turvautua, jos vaikuttaa siltä, että tulot eivät riitä välttämättömien elinkustannusten kattamiseen.