Siirry sisältöön

Työkalupakki sisältää Työelämän mielenterveysohjelmassa (2021–2022) kehitettyjä tutkimukseen pohjautuvia menetelmiä, joita nyt levitetään ja kehitetään entistä käyttäjäystävälliseksi. MIELI ry on hankkeessa Työterveyslaitoksen yhteistyökumppani.

Toimintamalli mielenterveyttä tukevaan työterveysyhteistyöhön rakennettiin yhdessä yli 20 työpaikka-työterveyshuoltoparin kanssa. Toimintamallissa kuvataan rakenteita ja toimintoja, joilla edistetään onnistuneesti mielenterveyttä ja sitä tukevaa työterveysyhteistyötä.

Tavoitteena on rakentaa mielen hyvinvointia tukevaa työkulttuuria ja auttaa työpaikkoja edistämään mielenterveyttä työn ja työyhteisöjen arjessa. Työterveysyhteistyön mallin kehittämistyö jatkuu käyttäjätyöpajoissa työpaikkojen ja työterveyshuoltojen kanssa. Mielenterveyttä edistetään kehittämällä työoloja ja työyhteisöjä sekä huolehtimalla sujuvasta työn arjesta ja hyvästä vuorovaikutuksesta.

Logot: Suomen kestävän kasvun ohjelma & Euroopan union rahoittama - NextGenerationEU