Siirry sisältöön

Vuonna 2022 toteutettu Iloliike-hanke edisti toisen asteen ja korkeakoulujen opiskelijoiden kokonaisvaltaista hyvinvointia ja liikunnallista elämäntapaa osana toisen asteen oppilaitosten ja korkeakoulujen pedagogisia käytänteitä ja toimintakulttuuria.

Iloliike -hankkeessa tuotettiin oppilaitosten henkilöstölle suunnattu valtakunnallinen Iloliike-koulutuskokonaisuus, joka vastasi ajankohtaiseen tarpeeseen edistää nuorten opiskelijoiden hyvinvointia. Koulutuskokonaisuuden toinen tärkeä tavoite oli tukea nuorten parissa toimivien oppilaitosten ammattilaisten omaa työhyvinvointia ja jaksamista. Iloliike-koulutus tarjosi hyvinvoinnin edistämistyöhön yhtenäisen punaisen langan opettajien ja muiden oppilaitoksissa toimivien ammattilaisten välillä. Päätoteuttajana hankkeessa toimi JAMK:n Likes MIELI ry:n ja Nyyti ry:n toimiessa osatoteuttajina. Rahoittajana toimi Opetus- ja kulttuuriministeriö.

Koulutuskokonaisuudessa käsiteltiin opiskelijoiden hyvinvointitilannetta Korona-pandemian jälkeen, kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin käsitettä ja hyvinvointiosaamisen sisältöjä. Lisäksi perehdyttiin motivaation ja voimavarojen edistämiseen, kehon, liikkumisen ja psyykkiseen hyvinvoinnin väliseen vuorovaikutukseen sekä osallisuuteen. Jokainen koulutuskerta sisälsi konkreettisia harjoitteita ja menetelmiä arjen työhön.

Iloliike-koulutuksessa opittiin:

  • soveltamaan positiivisen psykologian periaatteita
  • hyödyntämään arvo- ja hyväksyntäpohjaista lähestymistapaa
  • edistämään mielenterveys- ja hyvinvointitaitoja
  • tukemaan opiskelijan myönteistä suhdetta omaa kehoa ja itsestä huolehtimista kohtaan
  • edistämään hyvinvointia tukevaa toimintakulttuuria ja liikunnallista elämäntapaa oppilaitoksessa
  • rakentamaan hyvinvointia edistävää moniammatillista yhteistyötä

Hankkeen tuotoksia:

Lisätietoa koulutuksen teoriataustoista: https://blogit.jamk.fi/tikitalk/2022/09/23/hyvinvointipedagogiikka-luo-iloa-ja-oppimista-tukevaa-toimintakulttuuria/

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä!